IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

NOVOSTI

Virovitičko-podravska županija raspisala je Javne natječaje za financiranje programa i projekata društava i udruga u 2019. godini

Virovitičko-podravska županija raspisala je Javne natječaje za financiranje programa i projekata: braniteljskih i stradalničkih udruga, udruga koje su od općeg interesa, dobrovoljno vatrogasnih društava i udruga u kulturi za 2019. godinu. Cjelokupna dokumentacija dostupna je na službenoj internetskoj stranici Virovitičko-podravske županije. (vpz.hr)

1 2 3 4 5 97

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165