IMATE IDEJU ZA PROJEKT?* Popunite označena polja

Ciljna skupina je ona grupa pojedinaca ili organizacija, poduzeća, javnih ustanova itd. čiji se problem rješava kroz projekt i na koje projekt ima najveći utjecaj budući da se zbog njih provodi. Svaki projekt ima ciljnu skupinu, nekoga zbog koga radimo to što radimo. Ljudi su, dakle, ključna stavka, od njih sve kreće i s njima sve završava. Ciljana skupina je u konačnici skupina koja sudjeluje u aktivnostima projekta. (Potrebno je razlikovati ciljnu skupinu od krajnjih korisnika – onih koji će imati korist nakon završetka projekta.) Npr. Ako se radi o nekom projektu koji provodi škola, ciljna skupina mogu biti profesori koji će se educirati za upotrebu nove računalne opreme koja se nabavila u sklopu projekta. Krajnji korisnici bit će učenici, jer će njima profesori prenositi svoja novostečena znanja.

NOVOSTI

Poziv tijelima za dostavu prijedloga operacija koje će se financirati kao izravna dodjela sredstava u okviru Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje” OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020.

MRMS objavilo je Ograničeni poziv na dostavu projektnih prijedloga (bespovratna sredstva) za financiranje operacija putem izravne dodjele sredstava u okviru Prioritetne osi 2 “Socijalno uključivanje” OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020., odnosno sljedećih investicijskih prioriteta: Investicijskog prioriteta 9.i „Aktivna uključenost, uključujući s ciljem promicanja jednakih mogućnosti te aktivnog sudjelovanja i poboljšanja zapošljivosti“; Investicijskog prioriteta 9.iv „Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim […]

1 2 3 4 5 9

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 919