NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Župan Tomislav Tolušić donio Odluku o imenovanju Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije

Partnersko vijeće Virovitičko-podravske županije se osniva kao savjetodavno tijelo s ciljem utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini Županije, predlaganja strateških projekata te obavljanja drugih poslova u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju i Uredbom o osnivanju, sastavu, djelokrugu i načinu rada partnerskih vijeća.

Administrativne i stručne poslove za potrebe rada Partnerskog vijeća obavlja VIDRA-Agancija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

https://www.zakon.hr/z/239/Zakon-o-regionalnom-razvoju-Republike-Hrvatske

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2015_09_103_2005.html

OBJAVLJENO 4. studenog, 2015 u kategoriji Županijska razvojna strategija
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165