NOVOSTI

← Povratak na Novosti

Županijska razvojna strategija Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020. godine produljena je do 01. lipnja 2022. godine

Dana 14. prosinca 2021. godine Županijska skupština Virovitičko-podravske županije donijela je Odluku o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2020 Lina is a vampire download. godine te tako ona ostaje na snazi do 01. lipnja 2022. godine.

Naime, trenutno je u tijeku izrada Plana razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje do kraja 2027 Download the documentary. godine. Sukladno Zakonu o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17) srednjoročni akti strateškog planiranja jesu planovi razvoja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave spring bulletin board. Plan razvoja jedinice područne (regionalne) samouprave donosi županijska skupština, nakon prethodno pribavljenog mišljenja partnerskog vijeća.

Tijekom postupka izrade Plana razvoja Virovitičko-podravske županije do sada su održane tri radionice Radne skupine za izradu Plana razvoja netfolder connector. Radionice je organizirala Razvojna agencija VIDRA u svojstvu regionalnog koordinatora zaduženog za koordinaciju izrade Plana razvoja u suradnji s Institutom za razvoj i međunarodne odnose (IRMO).  Na radionicama su, osim predstavnica IRMO-a i Razvojne agencije VIDRA, sudjelovali članovi tematskih radnih skupina, voditelji radnih skupina i njihovi zamjenici, predstavnica vanjskog evaluatora te članovi Odbora za vrednovanje Plana razvoja 엑셀 2017 다운로드.

Također, u Velikoj vijećnici Virovitičko-podravske županije, a u organizaciji koordinatora izrade Plana razvoja – Razvojne agencije VIDRA, dana 22. listopada održana je sjednica Partnerskog vijeća za područje Virovitičko-podravske županije na kojoj je predstavljen dosadašnji rad na Planu razvoja Virovitičko-podravske županije: prijedlog nacrta Analize stanja, SWOT analize i Analize potencijala i potreba, Strateškog okvira, Opisa mjera te tekstualnog dijela Plana razvoja.
Partnersko vijeće osniva se kao savjetodavno tijelo u pripremi, izradi i praćenju provedbe Plana razvoja Virovitičko-podravske županije te utvrđivanja zajedničkih prioriteta na razini Županije i predlaganja strateških projekata.

Svi poslovi vezani uz strateško planiranje i regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije financiraju se iz projekta tehničke pomoći VIDRA-TEC 2.

OBJAVLJENO 22. prosinca, 2021 u kategoriji Županijska razvojna strategija
PODIJELI
TAGOVI

Catchable fatal error: Object of class stdClass could not be converted to string in /home/ravidra/public_html/wp-includes/l10n.php on line 1165