Kontakt

OIB 62056168103

Augusta Šenoe 1
33000 Virovitica
Republika Hrvatska

info@ravidra.hr
tel +385 33 725 219
fax +385 33 722 060

Ured ravnateljice

Emina Kovač

Ravnateljica

033/638-266
emina.kovac@ravidra.hr

Željka Vuković

Zamjenica ravnateljice

033/800-207
zeljka.vukovic@ravidra.hr

Ivan Ferenčević

Zamjenik ravnateljice

033/638-268
ivan.ferencevic@ravidra.hr

Davorka Kermend Đukić

Administrativna tajnica

033/725-219
info@ravidra.hr

ODJEL ZA FINANCIJE I RAČUNOVODSTVO

Monika Jurenac

Voditeljica Odjela za financije i računovodstvo

033/722-071
monika.jurenac@ravidra.hr

Ana Đođ

Viša savjetnica u Odjelu za financije i računovodstvo

033/722-071
ana.krepelnik@ravidra.hr

ODJEL ZA PRAVNE POSLOVE, LJUDSKE RESURSE I JAVNU NABAVU

Stjepan Batorek

Viši savjetnik u Odjelu za pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu

033/638-268
stjepan.batorek@ravidra.hr

Swen Jušta

Viši savjetnik u Odjelu za pravne poslove, ljudske resurse i javnu nabavu

033/638-268
swen.justa@ravidra.hr

ODJEL ZA PROVEDBU PROGRAMA I PROJEKATA

Miroslava Bato

Voditeljica Odjela za provedbu programa i projekata

033/800-047
miroslava.bato@ravidra.hr

Ivan Razlog

Viši savjetnik u Odjelu za provedbu programa i projekata

033/725-230
ivan.razlog@ravidra.hr

Danijel Bosanac

Viši savjetnik u Odjelu za provedbu programa i projekata

033/725-230
danijel.bosanac@ravidra.hr

Tena Silović

Savjetnica u Odjelu za provedbu programa i projekata

033/725-230
tena.silovic@ravidra.hr

Kristina Kucljak

Viša savjetnica u Odjelu u provedbu programa i projekata

033/800-047
kristina.kucljak@ravidra.hr

Hrvoje Dragičević

Suradnik u Odjelu za provedbu programa i projekata

033/800-047
hrvoje.dragicevic@ravidra.hr

ODJEL ZA PRIPREMU PROGRAMA I PROJEKATA

Tihomir Kiš

Voditelj odjela za pripremu programa i projekata

033/722-043
tihomir.kis@ravidra.hr

Sanja Pejić

Viša savjetnica u Odjelu za pripremu programa i projekata

033/638-267
sanja.pejic@ravidra.hr

Željka Andrić

Viša savjetnica u Odjelu za pripremu programa i projekata

033/638-267
zeljka.andric@ravidra.hr

Matea Srbić

Viša stručna suradnica u Odjelu za pripremu programa i projekata

033/638-267
matea.srbic@ravidra.hr

Ivan Kaselj

Viši stručni suradnik u Odjelu za pripremu programa i projekata

033/638-267
ivan.kaselj@ravidra.hr

ODJEL ZA REGIONALNI RAZVOJ I STRATEŠKO PLANIRANJE

Nataša Katalinić

Voditeljica Odjela za regionalni razvoj i strateško planiranje

033/553-088
natasa.katalinic@ravidra.hr

Katarina Ivanac

Viša savjetnica u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

033/553-088
katarina.ivanac@ravidra.hr

Andreja Andraši

Viša savjetnica u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

033/553-088
andreja.andrasi@ravidra.hr

Martina Kireta

Viša stručna suradnica u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

033/553-088
martina.kireta@ravidra.hr

Renata Taušan

Voditeljica ureda u Bruxellesu u Odjelu za regionalni razvoj i strateško planiranje

033/553-088
renata.tausan@ravidra.hr

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno