Izvješća o provedbi Plana razvoja

U skladu s odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN 123/17, 151/22) regionalni i lokalni koordinatori su odgovorni za pračenje i izvještavanje o provedbi akata strateškog planiranja iz nadležnosti samoupravnih jedinica, u skladu s utvrđenim rokovima i uputama Koordinacijskog tijela za sustav strateškog planiranja i upravljanja razvojem.

U skladu s odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN 6/2019), rok za podnošenje Godišnjeg izvješća o provedbi plana razvoja JLP(R)S je 31. ožujka tekuće godine, za prethodnu godinu provedbe.