O nama

O Agenciji

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije osnovana je 2008 . godine kao javna ustanova. Vlasnik i osnivač Agencije je Virovitičko-podravska županija. Djelovanje i aktivnosti Razvojne agencije VIDRA usmjerene su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve građane Virovitičko-podravske županije te uključivanje u pripremu i provedbu projekata širih interesa za cjelokupnu regiju Kontinentalne Hrvatske . Od prvog dana svoga postojanja VIDRA je stvarala nove ideje, kreirala nove projekte. Vrlo brzo je uz punu podršku Virovitičko-podravske županije prerasla lokalne okvire i danas predstavlja respektabilnu regionalnu agenciju koju je 2011 . godine resorno ministarstvo proglasilo najuspješnijom razvojnom agencijom u Hrvatskoj. Razvojna agencija VIDRA danas je u Virovitičko-podravskoj županiji prepoznata kao centralno mjesto za informiranje o bespovratnim sredstvima Europske unije i nacionalnim sredstvima financiranja .

Ciljevi

Ciljevi Razvojne agencije VIDRA usmjereni su na postizanje održivog povećanja životnog standarda za sve građane Virovitičko-podravske županije, te uključivanjem u izradu i implementaciju projekata širih interesa za cjelokupnu regiju Kontinentalne Hrvatske .
Ciljevi Razvojne agencije VIDRA, koji proizlaze iz njene misije, vodeći računa o stupnju razvoja, specifičnim potrebama i zahtjevima lokalnog okruženja odnosno okruženja na nivou županije i šire regije, su:
1) ruralni i regionalni razvoj Županije i šire regije;
2) povećanje konkurentnosti gospodarstva na području Županije.

Naša misija

...jačanje regionalne konkurentnosti Virovitičko-podravske županije i Kontinentalne Hrvatske, odnosno timski i u suradnji s dionicima županije i regije planirati, izrađivati i implementirati razvojne, društveno odgovorne i profitabilne projekte.

Naša vizija

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije je stručna, pouzdana i prepoznatljiva agencija u regiji Kontinentalne Hrvatske, čija se kvaliteta i vrijednost pruženih usluga mjeri povećanjem konkurentnosti svih dionika županije i regije.

VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u svom radu primjenjuje:

  • Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
  • Zakon o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (NN 147/2014, 123/2017, 118/2018)
  • Pravilnik o Upisniku regionalnih koordinatora i lokalnih razvojnih agencija (NN 24/2018)
  • ostale pozitivno pravne propise koji uređuju djelokrug regionalnih koordinatora