Provedbeni program

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17, 151/22) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave (JLP(R)S) uvedena je obveza izrade i donošenja provedbenih programa. Provedbeni program strateški je akt kratkoročnog trajanja koji se donosi za vrijeme trajanja mandatnog razdoblja izvršne vlasti. 

Obavezno ih izrađuju jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a donosi ih izvršno tijelo JLP(R)S. JLP(R)S provedbenim programom osigurava provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planu razvoja JLP(R)S. Provedbeni program definira poveznicu između mjera posebnog cilja i proračuna kojim se planiraju sredstva za provedbu. 

Provedbeni program JLP(R)S se može revidrirati na godišnjoj razini, odnosno prema utvrđenoj potrebi.