Javna nabava

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

Na temelju čl. 15. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije objavljuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave . Tekst Pravilnika možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

SUKOB INTERESA

U nastavku se nalazi popis gospodarskih subjekata s kojima se VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije nalazi u sukobu interesa, a u skladu s čl . 80. st. 2. toč. 1. te u vezi s čl. 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Popis gospodarskih subjekata sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. ZJN 2016

PLANOVI NABAVE 

Plan nabave za 2019. godinu

Izmjene plana nabave za 2019 . godinu (I. izmjene)

Izmjene plana nabave za 2019 . godinu (II. izmjene)

Plan nabave za 2020 . godinu

Izmjene plana nabave za 2020 . godinu (I. izmjene)

Izmjene plana nabave za 2020. godinu (II. izmjene)

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Na temelju čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije objavljuje plan nabave o javnoj i jednostavnoj nabavi i u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Upute za korištenje linka:

  • Odabrati godinu
  • Naručitelja
  • Ispis sa promjenama u stavkama plana nabave
  • Kreiraj izvješće

Upute o korištenju preglednika plana nabave o javnoj i jednostavnoj nabavi mogu se pronaći i na slijedećoj poveznici:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000038768-plan-nabave-priprema-i-objava-plana-nabave-izmjena-i-dopuna-pregled-objavljenih-planova-nabave

REGISTAR UGOVORA  

Na temelju čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije objavljuje registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi, u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Upute za korištenje linka:

  • Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
  • Naručitelja
  • Kreiraj izvješće

Upute o korištenju preglednika registra ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi mogu se pronaći i na slijedećoj poveznici:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000039389-registar-ugovora-od-1-sije%C4%8Dnja-2018-

E-RAČUN 

Obavijest o korištenju eRačuna