Javna nabava

PRAVILNIK O PROVEDBI POSTUPAKA JEDNOSTAVNE NABAVE 

Na temelju čl. 15. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije objavljuje Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave . Tekst Pravilnika možete pronaći na sljedećoj poveznici:

Pravilnik o provedbi postupaka jednostavne nabave

SUKOB INTERESA

U nastavku se nalazi popis gospodarskih subjekata s kojima se VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije nalazi u sukobu interesa, a u skladu s čl . 80. st. 2. toč. 1. te u vezi s čl. 76. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22)

Popis gospodarskih subjekata sukladno čl. 80. st. 2. toč. 1. ZJN 2016

PLANOVI NABAVE 

Plan nabave za 2019. godinu

Izmjene plana nabave za 2019 . godinu (I. izmjene)

Izmjene plana nabave za 2019 . godinu (II. izmjene)

Plan nabave za 2020 . godinu

Izmjene plana nabave za 2020 . godinu (I. izmjene)

Izmjene plana nabave za 2020. godinu (II. izmjene)

Plan nabave za 2021. godinu

Plan nabave za 2022. godinu

Plan nabave za 2023. godinu

Na temelju čl. 28. st. 3. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 4. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije objavljuje plan nabave o javnoj i jednostavnoj nabavi i u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Upute za korištenje linka:

  • Odabrati godinu
  • Naručitelja
  • Ispis sa promjenama u stavkama plana nabave
  • Kreiraj izvješće

Upute o korištenju preglednika plana nabave o javnoj i jednostavnoj nabavi mogu se pronaći i na slijedećoj poveznici:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000038768-plan-nabave-priprema-i-objava-plana-nabave-izmjena-i-dopuna-pregled-objavljenih-planova-nabave

REGISTAR UGOVORA  

Na temelju čl. 28. st. 4. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i čl. 7. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020), VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije objavljuje registar ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi, u standardiziranom obliku u Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske:

https://eojn.nn.hr/Oglasnik/

Upute za korištenje linka:

  • Odabrati datum objave od-do i/ili datum ažuriranja od-do i/ili datum sklapanja od-do
  • Naručitelja
  • Kreiraj izvješće

Upute o korištenju preglednika registra ugovora i okvirnih sporazuma o javnoj i jednostavnoj nabavi mogu se pronaći i na slijedećoj poveznici:

https://help.nn.hr/support/solutions/articles/12000039389-registar-ugovora-od-1-sije%C4%8Dnja-2018-

E-RAČUN 

Obavijest o korištenju eRačuna