O provedbenom programu

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske (NN br. 123/17, 151/22) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave (NN br. 89/18) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uvedena je obveza izrade i donošenja provedbenih programa. Provedbeni program Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine strateški je akt kratkoročnog trajanja koji se donosi za vrijeme trajanja mandatnog razdoblja izvršne vlasti, a ujedno je i prvi takav akt koji je izrađen u našoj županiji.

Izrada Provedbenog programa započela je 31. kolovoza 2021. godine kada je župan donio Odluku o pokretanju izrade Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. Također, 6. rujna 2021. godine donosi i Odluku o osnivanju Radne skupine za pripremu i provedbu postupka izrade Provedbenog programa VPŽ za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine. 15. prosinca 2021. godine župan Virovitičko-podravske županije, g. Igor Andrović, donio je Provedbeni program Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025 . godine. 

Provedbeni program Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine izradila je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.