O projektu

Projekt VIDRA-TEC 2 je svojevrstan nastavak aktivnosti regionalnog koordinatora kroz prethodni projekt Tehničke pomoći VIDRA-TEC i obuhvaća mjere za jačanje kapaciteta korisnika EU sredstava te su glavne aktivnosti usmjerene pružanju savjetodavne podrške potencijalnim korisnicima, javnopravnim tijelima i javnim ustanovama s područja županije u pripremi i provedbi EU projekata te jačanje njihovih kapaciteta za pripremu i provedbu EU projekata kroz održavanje događaja za informiranje, vidljivost i umrežavanje te organiziranja edukacija na temu EU fondova. Tijekom provedbe projekta VIDRA-TEC 2, potencijalni korisnici informirat će se o mogućnostima koje im pružaju fondovi Europske unije. VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije će kao regionalni koordinator, sukladno zakonom propisanih poslova, poduzimati različite aktivnosti vezane uz središnji elektronički registar razvojnih projekata, a bit će zadužena i za izradu plana razvoja i drugih strateških razvojnih dokumenata za područje županije te njihovih provedbenih dokumenata.

Razvojna agencija VIDRA zadužena je za organizaciju radionica i predavanja za potencijalne korisnike EU sredstava koje će držati njezini djelatnici ili će biti samo organizacijska podrška upravljačkim ili posredničkim tijelima. Zaposlenici regionalnog koordinatora kontinuirano će se educirati na svim područjima vezanima uz bolju i kvalitetniju pripremu i provedbu projekata.

Razvojna agencija VIDRA, kao regionalni koordinator, spada među najuspješnije županijske razvojne agencije u provedbi prvog projekta tehničke pomoći vrijednog 1,5 milijuna kuna, a koji je završio u ožujku 2019. godine. Međutim, u srpnju 2019. potpisan je drugi projekt tehničke pomoći VIDRA-TEC 2 koji predstavlja najveći i financijski najizdašniji projekt te osigurava potrebna financijska sredstva za rad regionalnog koordinatora do kraja 2023. godine čime se ujedno olakšava i osnivaču Virovitičko-podravskoj županiji u smislu manjeg izdvajanja financijskih sredstava za rad svoje razvojne agencije.