NATJEČAJ za provedbu operacije 4.1.1. Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva

/ 5.2.2015. /

Otvoren od: 31. siječnja, 2015 do 10. travnja, 2015
Program: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD
Minimalna potpora od 5.000 EUR do maksimalno 3.000.000 EUR
Područje: Poljoprivreda
Korisnici: Fizičke osobe • Pravne osobe

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je ovaj natječaj za mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjeru 4.1 . »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« provedba operacije 4.1.1. “Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva”. Natječaj je objavljen 31.siječnja, a prijave se podnose od 10.veljače do 10 . travnja.

Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET) . Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) .

Predmet natječaja je dodjela sredstava za restrukturiranje, modernizaciju i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava .

Korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sukladno Zakonu o poljoprivredi osim fizičkih i pravnih osoba čija je ekonomska veličina manja od 6.000 eura za ulaganja u sektoru voća, povrća i cvijeća i manja od 8.000 eura za ulaganja u ostalim sektorima, te proizvođačke grupe/organizacije priznate sukladno Zakonu o zajedničkoj organizaciji tržišta poljoprivrednih proizvoda i posebnim mjerama i pravilima vezanim za tržište poljoprivrednih proizvoda .

Prihvatljivi troškovi  su troškovi sukladno člancima 7. i 9. Pravilnika, uz izuzeće točke h) i i) čl.9. Pravilnika .

Sredstva javne potpore iznose ukupno 370. 000. 000,00 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.1.1 . Restrukturiranje, modernizacija i povećanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova . Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

 • mlade poljoprivrednike koji su unutar pet godina prije datuma podnošenja Zahtjeva za potporu postavljeni kao nositelj/odgovorna osoba poljoprivrednog gospodarstva,
 • zajedničke projekte, koji ne podrazumijeva isključivo ulaganja u nabavu poljoprivredne mehanizacije, opreme i gospodarskih vozila . Ukoliko zajednički projekt ima i ovu vrstu ulaganja, ona mora iznositi manje od 50% ukupnog zajedničkog projekta,
 • ulaganja u planinska područja, područja sa značajnim prirodnim ograničenjima i ostala područja s posebnim ograničenjima (članak 31. i 32. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje (Prilog VI),
 • ulaganja povezana s agro-okolišnim i klimatskim djelatnostima (članak 28. Uredbe (EU) br. 1305/2013) i ekološkom poljoprivredom (članak 29. Uredbe (EU) br. 1305/2013), a sukladno posebnim propisima koji uređuju isto područje.
 •  Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 10. stavcima (6) i (7) Pravilnika.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu«, Podmjere 4.1. »Potpora za ulaganja u poljoprivredna gospodarstva« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 7/15)

NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.1._operacije 4.1.1.

VEZANI DOKUMENTI

Sve ostale informacije pogledajte ovdje.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno