NATJEČAJ za provedbu operacije 4.2.1. Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima

/ 5.2.2015. /

Otvoren od: 31. siječnja, 2015 do 10. travnja, 2015
Program: Europski poljoprivredni fond za ruralni razvoj - EAFRD
Minimalna potpora od 10.000 EUR do maksimalno 5.000.000 EUR
Područje: Poljoprivreda
Korisnici: Fizičke osobe • Pravne osobe

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju objavila je ovaj natječaj za mjeru 4 – Ulaganja u fizičku imovinu, podmjeru 4.2 . »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« provedba operacije 4.2.1. “Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima“. Natječaj je objavljen 31.siječnja, a prijave se podnose od 10.veljače do 10 . travnja.

Kao preduvjet za sudjelovanje u Natječaju korisnik mora biti upisan u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu (u daljnjem tekstu: Evidencija korisnika) kako bi Agencija za plaćanja korisniku dodijelila korisničko ime i zaporku kojima se prijavljuje u AGRONET sustav (u daljnjem tekstu: AGRONET) . Vodič za upis u evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu dostupan je na mrežnim stranicama Agencije za plaćanja (www.apprrr.hr) .

Predmet natječaja je dodjela sredstava za  povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Korisnici su fizičke i pravne osobe koje se bave ili se namjeravaju baviti preradom proizvoda iz Priloga I .  Pravilnika osim proizvoda ribarstva.

Prihvatljivi troškovi  su troškovi sukladno člancima 7. i 9. Pravilnika .

Sredstva javne potpore iznose ukupno 140.000.000,00 HRK. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje ulaganja koja su predmet Operacije 4.2.1 . Povećanje dodane vrijednosti poljoprivrednim proizvodima.

Intenzitet javne potpore po projektu iznosi do 50 posto od ukupnih prihvatljivih troškova . Intenzitet javne potpore može se uvećati za dodatnih 20 postotnih bodova u sljedećim slučajevima i to za:

  • ulaganja koja provode proizvođačke organizacije .

Korisnik može tražiti potporu za prihvatljive troškove sukladno članku 10. stavku (6) Pravilnika.

Pravilnik o provedbi Mjere M04 »Ulaganja u fizičku imovinu», Podmjere 4.2 . »Potpora za ulaganja u preradu, marketing i/ili razvoj poljoprivrednih proizvoda« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. (NN 7/15)

NATJEČAJ za provedbu podmjere 4.2. operacije 4.2.1.

VEZANI DOKUMENTI

Sve ostale informacije pogledajte ovdje.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno