Obavijest o rezultatima testiranja i odabiru kandidata za prijam u radni odnos – Stručni/a suradnik/ica u Odjelu za pripremu programa i projekata

/ 20.5.2019. /

Rezultati pismenog i usmenog testiranja kandidata:

Temeljem provedenog pismenog i usmenog testiranja kandidata, za prijam u radni odnos izabiru se kandidati pod šiframa 013 i 001 .

Ostalima zahvaljujemo za prijavi i sudjelovanju u natječaju.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno