Poziv na dostavu projektnih prijedloga Podrška socijalnom uključivanju i zapošljavanju marginaliziranih skupina

/ 26.9.2017. /

Otvoren od: 22. rujna, 2017 do 31. prosinca, 2017
Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
Minimalna potpora od 350.000,00 HRK do maksimalno 1.500.000,00 HRK
Područje: Zapošljavanje
Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Neprofitne organizacije

Otvoren je poziv za prijavu projekta i iskazivanje interesa za natječaj obavljen u okviru Europskog socijalnog fonda, Operativnog programa OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014.- 2020 .

Opći cilj programa dodjele bespovratnih sredstava je poduprijeti projekte koji će povećati mogućnosti za zapošljavanje, umanjiti rizik od socijalne isključenosti i siromaštva marginaliziranih skupina i poboljšati kvalitetu rada s marginaliziranim skupinama .

Specifični ciljevi Poziva:
1. Jačanje stručnih znanja nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina kroz provedbu programa obrazovanja odraslih;
2 . Osnaživanje te razvoj mekih i/ili transverzalnih (prenosivih) vještina nezaposlenih osoba pripadnika marginaliziranih skupina provedbom ciljanih programa, radionica i/ili pružanja usluga mentorstva;
3 . Jačanje kapaciteta stručnjaka u svrhu unaprjeđenja usluga povezanih s pristupom tržištu rada i socijalnim uključivanjem za nezaposlene osobe pripadnike marginaliziranih skupina;

Ciljne skupine Poziva su:
1 . Nezaposlene osobe
2. Stručnjaci koji rade s nezaposlenim osobama

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva iznosi 99.918.750,00 kn . Intenzitet potpore je 100%. Najniži iznos bespovratnih sredstava po jednom projektnom prijedlogu je 350.000,00 HRK, a najviši iznos bespovratnih sredstava po jednom projektu je 1.500.000,00 HRK .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno