Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II

/ 25.5.2018. /

Otvoren od: 24. svibnja, 2018 do 31. prosinca, 2019
Program: Europski socijalni fond
Minimalna potpora od 500.000,00 do maksimalno 2.500.000,00
Područje: Socijalna uključenost
Korisnici: Neprofitne organizacije • Organizacije civilnog društva

Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku raspisalo je Otvoreni poziv na dostavu projektnih prijedloga “Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom – faza II.”

Kratak opis Poziva 

Opći cilj: Jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz daljnji razvoj i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije, videćeg pratitelja i tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika .

Specifični ciljevi :

 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osoba s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima kroz pružanje usluge osobne asistencije (primjenjivo na Skupinu 1)
 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života gluhim i gluhoslijepim osobama putem usluga tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika (primjenjivo na Skupinu 2)
 • Povećati socijalnu uključenost i unaprijediti kvalitetu života slijepim osobama putem usluga videćeg pratitelja (primjenjivo na Skupinu 3) .

Ovaj program dodjele bespovratnih sredstava provodi se kroz tri skupine formirane sukladno specifičnim ciljevima i ciljnim skupinama Poziva:

 • Pružanje usluge osobne asistencije ciljnoj Skupini 1
 • Pružanje usluge tumača/prevoditelja hrvatskog znakovnog jezika ciljnoj Skupini 2
 • Pružanje usluge videćeg pratitelja ciljnoj Skupini 3

Ciljne skupine Poziva:

Skupina 1:

 • odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije;
 • odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima koje imaju izdano Uvjerenje neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije ili Uvjerenje Odbora za utvrđivanje potrebe za uslugom osobne asistencije o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije

Skupina 2:

 • odrasle gluhe/gluhoslijepe osobe

Skupina 3:

 • odrasle slijepe osobe

Potencijalni prijavitelji su: 

pravne osobe sa slijedećim pravnim statusom registrirane u Republici Hrvatskoj:

 • udruga – pravna osoba osnovana sukladno Zakonu o udrugama
 • savez, zajednica, mreža, koordinacija ili drugi oblik udruživanja udruga

Ukupna financijska alokacija u okviru ovog Poziva na dostavu projektnih prijedloga iznosi
155.000.000,00 HRK .

Iznos bespovratnih sredstava po projektnom prijedlogu

Potpore Najniža vrijednost potpore Najviša vrijednost potpore
Skupna 1 . 400.000,00 HRK 2.500.000,00 HRK
Skupina 2. 160.000,00 HRK 1.100.000,00 HRK
Skupina 3 . 120.000,00 HRK 500.000,00 HRK

 

Planirano trajanje provedbe projekta je od 24 do 30 mjeseci od sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava .

Više informacija o pozivu možete pronaći ovdje

Za sve ostale informacije obratite se u RA Vidru

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno