Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1

/ 25.1.2018. /

Otvoren od: 23. siječnja, 2018 do 18. travnja, 2018
Program: OP Učinkoviti ljudski potencijali 2014. - 2020.
Minimalna potpora od 380.000,00 do maksimalno 1.500.000,00
Područje: Socijalna uključenost
Korisnici: Jedinice lokalne samouprave • Jedinice regionalne (područne) samouprave • Neprofitne organizacije • Organizacije civilnog društva

Otvoren poziv na dostavu projektnih prijedloga „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza 1“  

Cilj Poziva: je unaprijediti socijalnu uključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga .

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 2 „Socijalno uključivanje“, investicijskog prioriteta 9.iv – Poboljšanje pristupa pristupačnim, održivim i visokokvalitetnim uslugama, uključujući usluge zdravstvene skrbi i socijalne usluge od općeg interesa; specifičnog cilja 9.iv.1 . – ”Poboljšanje pristupa visokokvalitetnim socijalnim uslugama, uključujući podršku procesu deinstitucionalizacije”.

Specifični ciljevi Poziva su:

 1. Povećati uključenost u društvo skupina u riziku od socijalne isključenosti širenjem i unaprjeđenjem kvalitete socijalnih usluga u zajednici;
 2. Omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu kroz pružanje usluga u zajednici;
 3. Ojačati kapacitete stručnjaka u svrhu razvoja usluga

Ciljne skupine Poziva podijeljen su prema Komponentama Poziva na sljedeći način:

 • Komponenta 1: Aktivnosti usmjerene na starije osobe, osobe oboljele od Alzheimerove demencije ili drugih demencija, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina .
 • Komponenta 2: Aktivnosti usmjerene na odrasle osobe s invaliditetom, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina .
 • Komponenta 3: Aktivnosti usmjerene na djecu i mlade bez odgovarajuće roditeljske skrbi, djecu i mlade s problemima u ponašanju, djecu bez pratnje, djecu s teškoćama u razvoju, članove njihovih obitelji te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina .
 • Komponenta 4: Aktivnosti usmjerene na osobe s problemima ovisnosti/ žrtve obiteljskog nasilja i članove njihovih obitelji, beskućnike, osobe s odobrenom međunarodnom zaštitom te stručnjake koji rade s pripadnicima ciljnih skupina .

Na otvoren natječaj mogu se prijaviti: neprofitne organizacije, organizacije civilnog društva, jedinice lokalne samouprave, jedinice regionalne (područne) samouprave, ustanove socijalne skrbi .

Ukupna vrijednost Bespovratnih sredstava 11.150.000,00 HRK.

Intenzitet potpore po pojedinom Projektu može iznositi do 100% prihvatljivih troškova, odnosno prijavitelji/partneri nisu dužni osigurati vlastito sufinanciranje .

Dokumentaciju za natječaj moguće je pronaći na mrežnim stranicama Europskih strukturnih i investicijskih fondova .

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno