Djelatnici Virovitičko-podravske županije i Razvojne agencije VIDRA sudjelovali na stručnoj praksi u Bruxellesu

/ 30.1.2024. /

Tijekom tjedan dana programa stručne prakse u Bruxellesu su boravili djelatnici Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije te VIDRA-e-Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

Prvi dan stručne prakse polaznici su imali priliku upoznati se s radom Europskog odbora regija s naglaskom na legislativni okvir prekogranične suradnje u kontekstu pripreme i provedbe EU projekata iz prve ruke od Osječanina Slavena Klobučara, djelatnika Europskog odbora regija.

Među prvim aktivnostima stručne prakse održan je sastanak s Predstavništvom Velikopoljskog vojvodstva u Bruxellesu. Tema sastanka bila je dosadašnji rad Predstavništva koje je započelo s radom 2002. godine kao i teme koje su trenutno visoko na listi prioriteta Poljske. Također, polaznici su predstavili karakteristike i investicijske potencijale Požeško-slavonske i Virovitičko-podravske županije, strateške projekte koji su realizirani na području županija kao i rad VIDRA-e.

Uslijedio je sastanak u Europskom parlamentu sa zastupnicom Sunčanom Glavak. Razgovaralo se o izazovima u demografiji Hrvatske i važnosti regionalnoga razvoja s naglaskom na unapređenju infrastrukture u ruralnim krajevima te su polaznici dobili uvid u sam rad Europskog parlamenta. Također, polaznici su sudjelovali na otvorenju izložbe grafika uglednog hrvatskog umjetnika Tomislava Buntaka. Na izložbi je predstavljeno 25 grafičkih radova prožetih specifičnim motivima biblijske ikonografije i posebnim unutarnjim razmatranjima.

Polaznici su imali priliku naučiti više i o radu Vijeća EU od strane diplomatskog savjetnika za područje Kohezijske politike i suradnje s predstavništvima regija po tom pitanju u Vijeću EU Hrvoje Butigan, mjesta gdje se i čuje glas vlada država članica EU-a. Stalno predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji ključan je glas hrvatskih interesa.

Na poziv predstavništva njemačke Savezne pokrajine Hessen prisustvovali su i konferenciji ''Uloga Europe u svijetu: vanjska politika vođena vrijednostima u svjetlu upravljanja globalnom krizom''. Tema konferencije bila je aktualni ratovi i krize u svijetu izazov su za EU da ojača temelje svoje vanjske i sigurnosne politike vođene vrijednostima. Europska unija rezultat je velikog broja uspješno prevladanih kriza. Nakon što je započela kao mirovni projekt, EU je sada važan igrač za mir, sigurnost i održivost u svijetu. Ono nije vezano samo svojim temeljnim vrijednostima u svom unutarnjem djelovanju; ljudska prava, vladavina prava i demokracija također su vodeća načela njezine vanjske politike.

Stručna praksa u uredu Predstavništva omogućila je djelatnicima Virovitičko-podravske i Požeško-slavonske županije te VIDRA-e upoznavanje s radom institucija Europske unije te perspektivu uloge Republike Hrvatske u kreiranju europskih politika, ali i mogućnostima za uključivanje lokalnih i regionalnih zajednica u kreiranje istih.

Izvor teksta i fotografija:

Predstavništvo Slavonije, Baranje i Srijema: https://www.sbsoffice.eu/index.php/hr/

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno