Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije prijavio projekt za 5 specijalizanata

/ 19.12.2022. /

Dom zdravlja Virovitičko-podravske županije je prijavio projekt „Specijalističko usavršavanje za obiteljsku medicinu, medicinu rada i sporta i ginekologiju i opstetriciju“ u vrijednosti od 5.807.388,97 HRK. Projekt je prijavljen u okviru Poziva „Centralno financiranje specijalizacija“, Nacionalnog plana opravka i otpornosti 2021.-2026. te ima za cilj omogućiti specijalističko usavršavanje zdravstvenih djelatnika, doktora medicine na temeljnoj primarnoj razini zdravstvene zaštite, te na području javnog zdravstva i na taj način ostvariti ravnomjernu i dostatnu popunjenost Mreže javne zdravstvene službe, kao i dostupnost zdravstvene zaštite svim hrvatskim građanima. 

Projektom će se poboljšati pristup zdravstvenoj zaštiti na području Virovitičko-podravske županije, čime će se osigurati veća učinkovitost u pružanju usluga zdravstvene zaštite kako na primarnoj, tako i na razini specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite kroz 3 specijalizacije iz područja obiteljske medicine, 1 specijalizacijom iz područja ginekologije i opstetricije te 1 specijalizacijom iz područja medicine rada i sporta.

Ciljna skupina ovog projekta koji će sudjelovati u osposobljavanju su 3 specijalizanta obiteljske medicine u trajanju od 4 godine, 1 specijalizant iz ginekologije i opstetricije u trajanju od 5 godina i 3 mjeseca te 1 specijalizant iz medicine rada i sporta u trajanju od 4 godine.

Savjetodavnu pomoć pri pripremi projektne prijave je pružila VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji s prijaviteljem, Domom zdravlja Virovitičko-podravske županije.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno