Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio četiri nova javna poziva namijenjena projektima vezanim za klimatske promijene i zaštitu okoliša

/ 17.4.2023. /

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je četiri poziva namijenjana prijavi projekata vezanih za klimatke promijene i zaštitu okoliša. 
„Klimatske promjene su najveći su izazov današnjice, kojim se Fond bavi kroz sve svoje pozive. Programi koje danas pokrećemo potiču kvalitetno planiranje prilagodbe klimatskim promjenama, ali i aktivnosti koje bi ih trebale usporiti odnosno smanjiti naš ugljični otisak. Važno je djelovati sinergijski, zbog čega Fond podržava niz projekata - od infrastrukturnog planiranja pa do edukacije građana. Na taj način možemo biti sigurni da neće izostati dobri rezultati.“ poručio je direktor Fonda Luka Balen

Riječ je o ukupno 14.8 milijuna eura koji su osigurani za projekte lokalnih jedinica, komunalnih društava i javnih ustanova.

 

Javni poziv za sufinanciranje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 2/2023)

Predmet poziva je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada.

Korisnici sredstava:

 • Jedinice lokalne samouprave te trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe – obrtnici sukladno članku 68. točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom

Sredstva fonda:

 • Model A: bespovratna sredstva za JLS
  • Max 150.000,00 € odnosno od 40% do 80% ovisno o mjestu ulaganja
 • Model B: bespovratna sredstva komunalnim društvima
  • Max 150.000,00 € odnosno od 40% do 80% ovisno o mjestu ulaganja

 

Javni poziv za sufinanciranje provođenja izo-info aktivnosti o gospodarenju otpadom (JP ZO 3/2023)

Predmet ovog poziva je sufinanciranje aktivnosti koje doprinose podizanju svijesti građana o važnosti sprječavanja nastanka otpada, ponovne uporabe proizvoda, odvojenog sakupljanja komunalnog otpada i recikliranja te edukacije komunalnog redarstva u pogledu provedbe obveza iz Zakona o gospodarenju otpadom.

Korisnici sredstava:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sredstva fonda:

 • Max. 15.000,00 € od 40% do 80% ovisno o mjestu ulaganja

 

Javni poziv za sufinanciranje radnih podloga za izradu Programa prilagodbe klimatskim promjenama i SECAP(JP ZO 4/2023)

Svrha ovog poziva je potaknuti i dati podršku lokalnoj i regionalnoj samoupravi da prihvati klimatske ciljeve smanjenja emisija stakleničkih plinova, prilagodbe klimatskim promjenama te da sagleda njihov utjecaj i ocjeni stupanj ranjivosti i rizika za ključne sektore. Ocjena će služiti kao podloga za određivanje prioritetnih mjera lokalne i/ili regionalne samouprave te je bitan preduvjet za izradu Programa ili SECAP-ova.

Korisnici sredstava:

 • Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sredstva fonda:

 • Max. 15.000,00 € od 40% do 80% ovisno o mjestu ulaganja

 

Javni poziv za sufinanciranje projekata koji doprinose održivosti posjetiteljske infrastrukture (JP ZO 5/2023)

Predmet ovog poziva je dodjela sredstava Fonda za sufinanciranje projekata koji doprinose smanjenju ekološkog otiska te povećanju otpornosti na klimatske promjene u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000.

Korisnici sredstava:

 • Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima

Sredstva fonda:

 • Max. 300.000,00 € odnosno do 80% opravdanih troškova ulaganja

 

Objavljeni pozivi Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost bit će otvoreni do 31. prosinca 2023. godine ili do trenutka iskorištenja sredstava, a dostupnost budžeta poziva, iskorištenje sredstava moći će se periodički pratiti na njihovim stranicama.

 

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno