Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz PKK 2021.-2027. specifični cilj rso 2.vii (jp eu-4/2023)

/ 25.9.2023. /

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za financiranje izrade projektne dokumentacije za prijavu projekata koji se pripremaju za financiranje iz programa konkurentnost i kohezija 2021.-2027. specifični cilj rso 2.vii (jp eu-4/2023) – Jačanje zaštite i očuvanja prirode, bioraznolikosti i zelene infrastrukture, među ostalim i u urbanim područjima, te smanjenje svih oblika onečišćenja. Ovim Javnim pozivom doprinosi se provedbi aktivnosti kojima se postiže poboljšano upravljanje zaštićenim područjima/ekološkom mrežom Natura 2000 s ciljem smanjenja onečišćenja zraka, a očekivani učinci su povećanje područja obuhvaćenog postavljenim sustavima za praćenje onečišćenja zraka te korist koju će ostvariti stanovništvo na tom području uslijed provedbe aktivnosti.

Iznos raspoloživih sredstava po ovom Javnom pozivu je 1.300.000,00 EUR.

Prihvatljivi prijavitelji:

 • javne ustanove za upravljanje nacionalnim parkovima,
 • javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode,
 • jedinice lokalne samouprave,
 • javna visoka učilišta,
 • javni znanstveni instituti te
 • lučke uprave morskih luka za javni promet.

Po ovom Javnom pozivu svaki prijavitelj može dostaviti jednu prijavu za financiranje projektne dokumentacije za jedan projekt. Fond će dodjeljivati sredstva u iznosu do 100% iznosa opravdanih troškova za izradu projektne dokumentacije, a najviše do 130.000,00 EUR po prijavi.

Prihvatljivi troškovi financiranja:

 • Izrada prijavnih Obrazaca i ostale dokumentacije projektnog prijedloga
 • Izrada dokumentacije za nabavu roba, pružanje usluga i izvođenje radova
 • Izrada stručne podloge
 • Jačanje kapaciteta za provedbu monitoringa
 • Izrada projektno-tehničke dokumentacije
 • Studijska dokumentacija kao podloga za prijavu

Rok za dostavu prijave je od 22.rujna 2023.godine, do dana iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije 31.12.2023.

Više o pozivu možete pronaći OVDJE.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno