Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš ("divlja odlagališta")

/ 29.6.2023. /

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za neposredno su/financiranje uklanjanja otpada odbačenog u okoliš (tzv. "divlja odlagališta").

Predmet javnog poziva je potpora mjeri sanacije lokacija onečišćenih otpadom odbačenim u okoliš.

Korisnici sredstava

 • jedinice lokalne samouprave i javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima prirode.

Sredstva fonda

 1. Za projekte uklanjanja otpada odbačenog okoliša
  Fond će dodjeljivati sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave i to:
 • Do 100% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima od posebne važnosti za zaštitu okoliša i prirode, energetsku učinkovitost te obnovljive izvore energije u Republici Hrvatskoj, na temelju odluke Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog nadležnog ministarstva. Dana 30. prosinca 2020 godine vlada RH donijela je Odluku o donošenju Operativnih programa nacionalnih manjina kojom se u aktivnostima 8.5.9. točke 8.5. Uređenje, urbanizacija i legalizacija romskih naselja obvezala pronaći održivo rješenje za saniranje postojećih ilegalnih odlagališta otpada u romskim naseljima,
 • do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi RH i u prvoj skupini otoka
 • do 60% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka, odnosno na području određenom kao brdsko-planinsko područje
 • do 40% pravdanih troškova ukupne vrijednosti ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima RH.

Prijavitelji (iz točaka b, c, d) mogu ostvariti sredstva Fonda  po ovom pozivu u iznosu od 80%, 60% ili 40% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 110.000,00 €.

 1. Za projekte uklanjanja otpada odbačenog u speleološke objekte

Fond će dodjeljivati sredstva pomoći javnim ustanovama za upravljanje zaštićenim područjima prirode koje su nadležne za upravljanje speleološkim objektima sukladno Zakonu o zaštiti prirode u udjelu od 80% opravdanih troškova ukoliko se radi o programima, projektima i sličnim aktivnostima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode.

Prijavitelji mogu ostvariti sredstva Fonda po ovom Javnom pozivu u iznosu do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja, odnosno najviše do 100.000,00 €.

Po ovom javnom pozivu, prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu.

Dostava prijave

Rok za dostavu prijave na ovaj Javni poziv počinje 29. lipnja a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Više o pozivu možete pronaći OVDJE.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno