Fond za zaštitu okoliša objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023)

/ 1.6.2023. /

Fond za zaštitu okoliša objavio Javni poziv za sufinanciranje projekata smanjivanja potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj (JP ZO 7-2023).

Predmet poziva je smanjivanje potrošnje tvari koje oštećuju ozonski sloj i fluoriranih  stakleničkih plinova u Republici Hrvatskoj. Tvari koje oštećuju ozonski sloj (TOOS) u smislu ovog poziva su kontrolirane tvari klorofluorougljici (CFC) i klorofluorougljikovodici (HCHC), a a fluorirani staklenički plinovi su fluorirani ugljikovodici (HCF) koji se nalaze kao radne tvari u postojećim nepokretnim rashladnicima vode i dizalicama topline te višestrukim (multi split) razdvojenim klimatizacijskim sustavima i klimatizacijskim sustavima s promjenjivim protokom radne tvari minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 u objektima u vlasništvu RH ili vlasništvu jedinica područne (regionalne  ) i lokalne samouprave odnosno javnih ustanova.

Predmet poziva je također sufinanciranje zamjene nepokretnih rasladnih sustava za potrebe očuvanja kvalitete zaleđene ili svježe robe u hladnjačama, a koji sadrže fluorirane stakleničke plinove (HFC) ili čije funkcioniranje o njima ovisi s potencijalom globalnog zatopljenja (GWP) jednakim ili većim od 2500 minimalno starim 14 godina te s punjenjem radne tvari više od 10 tona CO2 koji su u vlasništvu trgovačkih društava bilo privatnih ili u vlasništvu jedinica područne (regionalne ) i lokalne samouprave odnosno fizičkih osoba-obrtnika.

Navedeni rashladni ili klimatizacijski sustavi moraju se zamijeniti sustavima koji koriste nove tehnologije koje ne oštećuju ozonski sloj i imaju nizak utjecaj na klimatske promjene te istovremeno povećavaju energetsku učinkovitost, odnosno sustavima koji sadrže ili čije funkcioniranje ovisi o prirodnim radnim tvarima ili sintetičkim tvarima koje sukladno Uredbi (EU) br. 1005/2009 nisu klasificirane kao klorofluorougljici (CFC) i i klorofluorougljikovodici (HCHC) te sukladno Uredbi (EU) br. 517/2014 nisu klasificirane kao fluorirani ugljikovodici (HFC).

 

Korisnici Sredstava:

 1. Jedinice lokalne i područne (regionalne ) samouprave (JLP(R)S)
 2. Tijela državne uprave
 3. Javne ustanove i ostali proračunski korisnici državnog proračuna odnosno proračuna JLP(R)S
 4. Trgovačka društva u javnom sektoru i trgovačka društva i druge pravne ili fizičke osobe-obrtnici izvan javnog sektora

Udruge nisu prihvatljivi korisnici.

 

Sredstva fonda:

3.000.000,00 € za projekte proračunskih korisnika u udjelu od 100% opravdanih troškova, a najviše 110.000,00 €

2.000.000,00 € za projekte trgovačkih društava u javnom sektoru i trgovačkih društava i drugih pravnih ili fizičkih osoba – obrtnika izvan javnog sektora do 40% opravdanih troškova, a najviše 15.000 € za uređaje od 2,5 do 10 kW rashladnog učinka dok za uređaje većeg rashladnog učinka najviše do 40.000,00 €

Prijavitelj može dostaviti više prijava pri čemu se jedna prijava može odnositi na zamjenu jednog rashladnog sustava.

 

Prihvatljivi troškovi:

 1. Izrada projektne dokumentacije
 2. Nabava i ugradnja rashladnog ustava koja uključuje demontažu i zbrinjavanje postojećeg sustava te zbrinjavanje zamijenjenih kontroliranih tvari i fluoriranih stakleničkih plinova
 3. Stručni nadzor

 

Podnošenje prijava:

Podnošenje prijava započinje 1. lipnja 2023. godine od 9,00 sati.

Roka za dostavu počinje danom objave a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023. godine.

 

Više o Pozivu možete pronaći OVDJE.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno