FZOEU objavio Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 9/2023)

/ 20.6.2023. /

Fond za zaštitu okoliša objavio je Javni poziv Fonda za neposredno sufinanciranje provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama u svrhu jačanja otpornosti urbanih sredina (JP ZO 9/2023).

Cilj ovog pozivaj je provedbom mjera povećati otpornost lokalne i regionalne zajednice prema klimatskim promjenama, odnosno smanjiti ranjivost prirodnih sustava i društva na negativne utjecaje klimatskih promjena te posljedično pridonijeti izgradnji zelene i klimatski neutralne Hrvatske.

Korisnici sredstava:
Isključivo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave

Sredstva fonda:
Ukupno raspoloživa sredstva: 17.000.000,00 €
Po prijavi: najviše 350.000,00 €

Do 80% opravdanih troškova ukupne vrijednosti ulaganja.

Prijavitelj može dostaviti jednu (1) prijavu za sufinanciranje jednog (1) projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti. Iznimno veliki gradovi (sukladno čl. 19a zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi)  mogu dostaviti dvije (2) prijave od kojih se svaka može odnositi na sufinanciranje jednog (1) projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti.

Županije također mogu dostaviti dvije (2) prijave, od kojih se svaka može odnositi na sufinanciranje jednog (1) projekta provedbe mjera prilagodbe klimatskim promjenama, koji može sadržavati više projektnih aktivnosti.

Prihvatljivi i opravdani troškovi:
Nabava radova, opreme i usluga za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama propisanih Programom ili SECAP.om.

Prihvatljivi troškovi:

 • Razvoj „zelene infrastrukture“ u urbanim i periurbanim područjima
  • Izrada plana (mapiranje) zelene i plave infrastrukture
  • Ulaganja u očuvanje i obnovu staništa
  • Investicije u jačanje otpornosti urbanih područja na antropogene pritiske uvjetovane klimatskim promjenama:
   • Formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora namijenjenih privremenom ili trajnom zadržavanju oborinskih voda
   • U svrhu povećanja površina pod krošnjama u urbanim i periurbanim područjima sadnja pojedinačnih i grupa stabala, drvoreda i urbanih šuma, spajanje postojećih zelenih površina šetnicama
   • Izgradnja sigurnih točaka („skloništa od toplinskih valova“) u slučaju ekstremnih meteoroloških uvjeta (vrućina) na javnim površinama
   • Postavljanje ili uređenje (ozelenjivanje) postojećih nadstrešnica koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika
   • Povećanje površina pod krošnjama ozelenjivanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja
   • Ozelenjivanje prostora dvorišta škola i dječjih vrtića, domova i sl.
   • Izgradnja i ozelenjivanje mreža za pješačenje u gradovima i turističkim mjestima
   • Izgradnja javnih slavina sa zdravstveno ispravnom pitkom vodom na točkama javnih i masovnih okupljanja, područjima rekreacije i sportskih aktivnosti, plažama i sl.
   • Izgradnja, proširenje ili uređenje postojeće biciklističke infrastrukture uz sadnju drvoreda i grmlja, zbog zasjene uz biciklističke staze
   • Sadnja drvoreda i grmlja uz postojeće prometnice i biciklističke staze, osobito na pojasu između prometnice i pješačke/biciklističke staze
   • Sadnja stabala i osiguranje sadnog materijala u svrhu davanja doprinosa nacionalnom cilju sadnje dodatnih stabala za kompenzaciju emisija automobilskih turističkih posjeta RH do 2030.
   • Održivi sustavi za skupljanje kišnice za navodnjavanje zelenih površina
   • Urbani i društveni vrtovi
   • Vidljivost projekta (obveza postavljanja informacijske ploče sa osnovnim podacima projekta, gdje je primjenjivo)
   • I druge projektne aktivnosti koje doprinose razvoju zelene infrastrukture
 • Projekti razmjene znanja i iskustva u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama:
  • Projekti informiranja javnosti o utjecaju klimatskih promjena i pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini
  • Projekti edukacije o klimatskim promjenama u odgojno-obrazovnim ustanovama (npr. Učenje djece sadnji drveća, uređenje školskih vrtova i sl.)
 • Ostale mjere prilagodbe klimatskim promjenama iz Programa ili SECAP-a
 • Trošak nadzora nad izvođenjem radova ukoliko je primjenjivo

Dostava prijave:
Rok za dostavu prijave počinje 19. lipnja 2023. godine a završava danom iskorištenosti predviđenih sredstava Fonda za ovaj Javni poziv, a najkasnije istekom kalendarske godine 31. prosinca 2023.

Više o Pozivu možete pronaći OVDJE.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno