FZOEU objavio Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje

/ 26.6.2023. /

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio Javni poziv za uspostavu infrastrukture za punjenje. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje postavljanja mjesta za punjenje cestovnih vozila s pogonom na električnu energiju (u daljnjem tekstu: punionice) na parkiralištima zgrada javnog sektora, sukladno Zakonu o uspostavi infrastrukture za alternativna goriva („Narodne novine“ broj 120/16 i 63/22).

U smislu ovog Poziva punionica se postavlja na parkiralište zgrade javnog sektora za koju je, temeljem članka 21.b stavka 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19), potrebno postaviti najmanje jedno mjesto za punjenje. Parkiralište zgrade javnog sektora treba biti u javnom vlasništvu i imati više od 20 parkirališnih mjesta pri čemu se punionice mogu postaviti na parkiralištu zgrade javnog

sektora i/ili katastarskoj čestici koja se nalazi u neposrednoj blizini čestice zgrade javnog sektora, a na kojoj se nalazi parkiralište (u daljnjem tekstu: lokacija) ako su ista u vlasništvu/suvlasništvu prihvatljivih prijavitelja na ovaj Poziv. Na lokaciji je moguće postaviti više punionica.

Korisnici sredstava i uvjeti za dodjelu sredstava

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su tijela javnog sektora: subjekti koji ne obavljaju gospodarsku djelatnost već obavljaju poslove koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti (tijela državne uprave i druga državna tijela, tijela jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave (u daljnjem tekstu: JLP(R)S)) te pravne osobe koje su osnovane radi obavljanja poslova koji se odnose na izvršavanje javnih ovlasti

Sredstva Fonda
Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 5.000.000,00 EUR.

za izradu glavnog projekta: do 40% opravdanog troška izrade, odnosno do najviše 800,00 EUR po lokaciji

• za punionicu, ugradnju i radove te puštanje u pogon:

 •  do 80 % opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka
 •  do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka
 •  do 40% opravdanih troškova radova za lokacije na ostalim područjima Republike Hrvatske

• za stručni nadzor: do 40% opravdanog troška provedbe, odnosno do najviše 300,00 EUR po lokaciji

odnosno sveukupno u iznosu do najviše 20.000,00 EUR za sve opravdane troškove provedbe po lokaciji

Dostava prijava na Poziv
Prijava na Poziv podnosi se dostavom obvezne dokumentacije iz točke VI. Poziva na prijenosnom uređaju za pohranu podataka (npr. USB) u zatvorenoj omotnici:

 • preporučenom poštom s povratnicom
 • na adresu Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb
 • s naznakom Poziv EnU-1/23 – prijava, dostavlja se
 • s navedenim nazivom i adresom podnositelja prijave

Podnošenje prijava na Poziv započinje 21. lipnja 2023. godine od 9:00 sati.

Poziv traje do isteka kalendarske godine ili do iskorištenja sredstava, ovisno o tome koji uvjet prije nastupi.

Više o pozivu možete pronaći OVDJE.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno