Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine za 2023. godinu

/ 12.2.2024. /

Zakonom o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17 i 151/22) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 37/23) jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave je uvedena obveza izrade i donošenja provedbenih programa, kratkoročnih akata strateškog planiranja koji osiguravaju provedbu posebnih ciljeva utvrđenih u planovima razvoja jedinica područne (regionalne) samouprave  te vrijede za razdoblje trajanja mandata izvršnog tijela JLP(R)S.

Obveza izrade i podnošenja Godišnjeg izvješća o provedbi provedbenih programa propisana je odredbama Pravilnika o rokovima i postupcima praćenja i izvještavanja o provedbi akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 44/23).

Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine za 2023. godinu je izvješće o napretku u provedbi mjera, aktivnosti i projekata te ostvarivanju pokazatelja rezultata u izvještajnoj godini, a koje izvršno tijelo, u suradnji s regionalnim koordinatorom, izrađuje u skladu s objavljenim Uputama Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i javno objavljuje.

Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje od 2021. do 2025. godine za 2023. godinu (izvještajno razdoblje: od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine) nalazi se u nastavku:

  1. Godišnje izvješće o provedbi PP VPŽ_tablični prikaz_2023 - pdf
  2. Godišnje izvješće o provedbi PP VPŽ_tablični prikaz_2023 - excel
  3. Godišnje izvješće o provedbi PP VPŽ_tekstualni dio_2023
  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno