I-DARE

/ 16.11.2017. /

I-DARE (Razvoj dualnih treninga i uvođenje tercijarnih sustava u području strojarstva i elektrotehnike) se provodi u sklopu programa Interreg V-A Hungary-Croatia Co-operation Programme 2014-2020 (European Regional Development Fund) i ima za cilj razviti dualne treninge i uvesti tercijarne sustave obrazovanja u području strojarstva i elektrotehnike .

Danas se u Pečuhu održava početna konferencija kojom se promovira projekt, na kojoj sudjeluje VIDRA-Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije .

Posjetite službenu Facebook stranicu projekta.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno