Inovacije kod upravljanja vodom: Unaprjeđenje vrijednosti za Europu

/ 26.9.2014. /

Otvoren od: 10. prosinca, 2014 do 21. travnja, 2015
Program: Horizon
Minimalna potpora od - do maksimalno 75.000.000 EUR
Područje: Znanost i tehnologija, Okoliš, Poljoprivreda, Energetika
Korisnici: Mali i srednji poduzetnici • Ostale javne ustanove • Razvojne agencije • Tvrtke u vlasništvu JLRS • Velika poduzeća

Sastoji se od tri teme:

Demonstracijski i pilot projekti: Demonstracija / pilot aktivnosti novih ili poboljšanih inovativnih rješenja upravljanja vodom u stvarnom okruženju, s naglaskom na prioritete identificirane u Europskom partnerstvu inovacija  za vodu, uz poštivanje tematskih prioriteta .

Integrirani pristupi sigurnosti opskrbe hranom, energije s niskim sadržajem ugljika, trajno upravljanje vodama i ublažavanje klimatskih promjena

Aktivnosti:

  • razviti alate i metodologije za integriranje poljoprivrede, šumarstva, utjecaj klimatskih promjena i prilagodbu sa klimatskim-energetskim-ekonomskim modelima i modelima korištenja zemljišta, koristeći multidisciplinarni pristup;
  • razmotriti potencijalnu ulogu, doprinose i ograničenja mogućnosti s niskom razinom ugljika u odnosu na zemljište i vodne resurse;
  • razviti bolje znanstveno razumijevanje povezanosti zemlja-voda-energija-klima
  • razviti integrirane strategije i pristupe, na različitim prostornim skalama (regionalni, nacionalni, kontinentalni, globalni), integrirajući resursno učinkovito korištenje zemljišta, poboljšanje poljoprivredne proizvodnje, održivo upravljanje vodama i niskougljičnim energetskim tranzicijama i analize interakcija s postojećim regulatornim okvirima u tim područjima i potencijalnim preprekama za provedbu .

Razvoj opskrbe vodom i sanitarnom tehnologijom.

Razvoj vodoopskrbe i sanitarne tehnologije, sustava i alata, i / ili metodologije za upravljanje rizicima koji su povezani s vodoopskrbom i odvodnjom i / ili prekograničnim  pitanjima upravljanja vodama, odnosno integriranih sustava upravljanja vodnim resursima za održivu poljoprivredu i sigurnost hrane, održive zaštite okoliša i ekonomski rast, usmjerena na zemlje koje nisu članice EU, mediteranske zemlje i / ili Afrika .

Dodatne informacije za natječaj možete pronaći ovdje

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno