Instrument za mala i srednja poduzeća

/ 29.9.2014. /

Otvoren od: 3. ožujka, 2014 do 17. prosinca, 2014
Program: Horizon
Minimalna potpora od 500.000 EUR do maksimalno 2.500.000 EUR
Područje: Znanost i tehnologija
Korisnici: Mali i srednji poduzetnici

Instrument za Mala i srednja poduzeća koji se provodi u okviru programa Horizon 2020, započeo se provoditi prvog ožujka 2014 . g. Radi se o programu izričito namijenjenom mikro, malim i srednjim poduzećima, a namjena mu je poduprijeti sve inovativne projekte koji pokazuju visok stupanj razvoja, rasta i internacionalizacije . Cilj programa za MSP je prije svega pomoći poduzećima premostiti raskorak između razvoja i istraživanja te komercijalizacije inovaci

Totalni budžet za fazu 1 iznosi 25.102.000 EUR dok totalni budžet za fazu 2 iznosi 220.897.600 EUR

Visina projekata: 1-3 milijuna eura .
Visina subvencije: 70%
Prihvatljivi prijavitelji: mikro, mala i srednje velika poduzeća

Prijava na natječaj se provodi u tri faze (moguća je I prijava samo na pojedinu fazu)

1 . Faza

U prvoj fazi projekta se na deset stranica predstavi projekt. Ukoliko se komisiji vaša ideja čini inovativnom, s visokim potencijalom rasta pozvati će vas da napravite studiju izvodljivosti za što možete dobiti do 50.000 eura .

Visina subvencije: 70% / maksimalno do 50.000 €
Trajanje projekta: 6 mjeseci
Rezultat: poslovni plan
Rokovi za prijavu prve faze: 18.6., 24.9 . te 17.12.2014

Na drugu fazu projekta možete se prijaviti po završenoj prvoj fazi ili ukoliko ste poslovni plan već sami izradili u poduzeću .

2. Faza

U drugoj fazi projekta opravdane aktivnosti su testiranje, izrada prototipa, pilot projekata, izrada finalnog proizvoda, analiza tržišta te ostale aktivnosti koje će omogućiti da vaša inovacija (proizvod, proces, usluga i sl.) prijeđe u fazu zrelosti za tržište . U slučaju da je potrebno dodatno istraživanje, ono je također opravdano i u ovoj fazi.

Visina subvencije: 70% odnosno između 0,5 do 2,5 milijuna eura
Trajanje projekta: od 12 do 24 mjeseci
Rezultat: razvijen i dovršen proizvod, spreman za tržište
Rokovi za prijavu II . faze projekta su: 09., 10. i 17. 12. 2014.

3. Faza

Treća faza prijave obuhvaća potporu pri promociji i komercijalizaciji proizvoda na tržištu . U ovoj fazi nema neposrednog sufinanciranja, već se podrška očituje u lakšem pristupu javnom i privatnom rizičnom kapitalu. U sklopu programa za MSP stručnjaci vam nude i mentorstvo te povezivanje na nacionalnoj i globalnoj razini.

Prioritetne teme natječaja:

a) potpora naporima MSP pri razvoju, uvođenju i replikaciji tržišta za inovativna rješenja za “plavi” rast,
b) biotehnologija,
c) IKT sektor,
d) transport,
e) područje nanotehnologije,
f) medicina – područje biomarkera kod dijagnostičkih medicinskih pomagala,
g) eko-inovativna proizvodnja i prerada hrane,
h) potpora pri poticanju inovacijskog potencijala malih i srednjih poduzeća pri smanjenju dušika (alternativna goriva i drugi oblici energijskih izvora, pametni električni sustavi, nova znanja i tehnologije, javno osvještavanje i sudjelovanje….),
i) Svemir.

 Linkovi na natječaje:

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno