Internacionalizacija klastera

/ 12.1.2015. /

Otvoren od: 23. prosinca, 2014 do 31. ožujka, 2015
Program: Cosme - (2014-2020)
Minimalna potpora od - do maksimalno 450.000 EUR
Područje: Poduzetništvo
Korisnici: Klasteri • Ostale organizacije

Glavni cilj natječaja je da se intenziviraju klasteri i suradnja poslovne mreže preko državnih i sektorskih granica i podržati osnivanje Europskog strateškog partnerstva klastera za vođenje međunarodne suradnje klastera u području strateškog interesa – posebice u potpori razvoju industrije u nastajanju .

Natječaj se fokusira na promociju internacionalizacije klastera u kojem zainteresirani konzorciji imaju priliku za razvoj i provedbu zajedničke internacionalizacijske strategije i podršku internacionalizaciji malih i srednjih poduzeća prema trećim zemljama izvan Europe .

Natječaj će se provoditi od strane konzorcija i klasterskih organizacija i/ili poslovne mreže koje djeluju u zemljama koje sudjeluju u COSME programu koji su zainteresirani za uspostavljanje i vođenje Europskog partnerstva klastera . Partnerstva se očekuje da razviju zajedničku “europsku” stratešku viziju s globalnom perspektivom i zajedničkim ciljevima prema određenim trećim tržištima .

Podnositelji zahtjeva konzorcija su slobodni predložiti aktivnosti koje smatraju relevantnim. Međutim, bitno je da su sve aktivnosti jasno povezane s ciljem utvrđenim za svaku pojedinu programsku aktivnost i uredno opravdaju:

  • Programska aktivnost 1: podupire pripremne radnje za osnivanje i oblikovanje novih Europskih strateških partnerstva klastera (ESCP); za koje očekivani rezultati i isporuke su ugovor o partnerstvu, internacionalizacijska strategijski plan i Provedbeni putokaz;
  • Programska aktivnost 2: podržava prvu implementaciju, testiranje i daljnji razvoj Europskog strateškog partnerstva klastera; za koje su očekivani rezultati i isporuke aktivnosti suradnje razvijene i implementirane s međunarodnim partnerima i praćenja rezultata s provjerljivim pokazateljima .

Totalni budžet za financiranje projekata procijenjen je na 3.750.000 EUR.

Maksimalni iznos sredstava namijenjenih  je 187.500 EUR  po projektu za programsku aktivnost 1 dok je  450.000 EUR po projektu predviđeno za programsku aktivnost 2 .

Prijavitelji su klasteri i organizacije poslovnih mreža registrirane ili planirano da će biti registrirane na Europskoj platformi klastera .

Ostale podatke pogledajte ovdje

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno