Istraživačke stipendije za profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada

/ 26.9.2014. /

Otvoren od: 8. kolovoza, 2014 do 20. listopada, 2014
Program: Europski socijalni fond
Minimalna potpora od 150.000,00 HRK do maksimalno 2.000.000,00 HRK
Područje: istraživanje, tehnološki razvoj i inovacije
Korisnici: Obrazovne javne ustanove • Ostale javne ustanove

Opći cilj ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga je:

profesionalni razvoj mladih istraživača i poslijedoktoranada u kontekstu znanstvene izvrsnosti te jačanje njihovih kompetencija u području istraživanja i razvoja .

Specifični ciljevi ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga su:

 • pružanje potpore mladim istraživačima i poslijedoktorandima u ostvarenju konkurentnog znanstvenog istraživanja provođenjem temeljnih, primijenjenih i razvojnih istraživanja;
 • jačanje istraživačkih i poduzetničkih kompetencija mladih istraživača i poslijedoktoranada te stvaranje preduvjeta za njihovo uključivanje u Europski istraživački prostor kroz mobilnost te intenzivnim aktivnostima umrežavanja s relevantnim akterima na regionalnoj i europskoj razini

Partnerstvo nije dozvoljeno .

Prihvatljive projektne aktivnosti po sadržajnim područjima su:

Skupine aktivnosti (3) mobilnost i umrežavanje

i (4) stvaranje preduvjeta za ostvarivanje suradnje s poslovnim sektorom čine izborne skupine aktivnosti koje nužno ne moraju biti sastavni dio

projektnog prijedloga

Sve ostale skupine aktivnosti su obvezne i moraju biti sastavni dio projektnog prijedloga .

1.aktivnosti povezane s upravljanjem projekta i administracijom

projekta. Aktivnosti upravljanja projektom uključuju sve aktivnosti planiranja, organiziranja, praćenja, kontrole  i upravljanja ljudskim, financijskim i vremenskim resursima u svrhu provedbe projektnih aktivnosti usmjerenih prema ostvarenju rezultata i ciljeva projekta .

2.aktivnosti vezane uz znanstvena istraživanja:

U području znanstvenog istraživanja prihvatljive vrste istraživanjauključuju (a) temeljno istraživanje, (b) primijenjeno istraživanje i (c) razvojno istraživanje .

 • temeljno istraživanječini teorijski ili pokusni rad poduzet prvenstveno radi stjecanja novih znanja o osnovama pojava i činjenica (bez konkretne primjene) . Temeljnim istraživanjem smatraju se i poslovi namijenjeni širenju znanstvenih, umjetničkih i tehničkih znanja koja nisu povezana s industrijskim i komercijalnim ciljevima
 • primijenjenim istraživanjem se smatra teorijski ili eksperimentalni rad poduzet radi postignuća novih znanja i usmjeren prvenstveno na ostvarivanje praktičnoga cilja . Primijenjenim istraživanjem  smatraju se i planirana istraživanja ili kritička ispitivanja sa ciljem stjecanja novih znanja koja se mogu koristiti za razvoj novih proizvoda, proizvodnih postupaka ili usluga, ili za značajna poboljšanja  već postojećih proizvoda, proizvodnih postupaka ili usluga .
 • Razvojno istraživanje uključuje sustavan rad temeljen na rezultatima znanstvenog istraživanja i praktičnoga iskustva, usmjeren stvaranju novih proizvoda i sustava te uvođenju novih procesa ili znatnom poboljšanju postojećih . Razvojnim istraživanjem smatraju se i poslovi namijenjeni pretvaranju rezultata primijenjenih istraživanja u planove, nacrte ili modele za nove, izmijenjene ili poboljšane proizvode,proizvodne postupke ili usluge, bilo da su namijenjeni prodaji ili uporabi, uključujući i izradu prvih prototipova koji nisu komercijalno upotrebljivi . Razvojno istraživanje može, osim toga, uključivati konceptualno planiranje i modeliranje alternativnih proizvoda,proizvodnih postupaka ili usluga te prve demonstracijske ili pilot projekte, poduvjetom da se ti projekti ne mogu preraditi ili koristiti za industrijsku primjenu ili komercijalno iskorištavati. Razvojno istraživanje ne obuhvaća rutinske ili redovite izmjene na proizvodima, proizvodnim linijama, proizvodnim postupcima, postojećim uslugama i drugim tekućim poslovima, čak i ako rečene izmjene predstavljaju poboljšanja

3.aktivnosti vezane uz mobilnost i umrežavanje

 • boravak mladih istraživača i poslijedoktoranada na domaćim i inozemnim znanstvenim ustanovama koji se odnosi na:
  • kratkoročnu mobilnost u vidu sudjelovanja na konferencijama, pohađanja seminara i svih vrsta edukacija koje doprinose profesionalnom razvoju istraživača jačajući njihove znanstvene i poduzetničke kompetencije te doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva projekta
  • srednjoročnumobilnost koja uključuje boravak istraživača na domaćim i inozemnim znanstvenim ustanovama u maksimalnom trajanju do 6 mjeseci, a koja doprinose ostvarenju općih i specifičnih ciljeva projekta
  • organizacija i/ili sudjelovanje u događajima umrežavanja na regionalnoj i europskoj razini s ciljem razmjene iskustava i dobrih praksi.

4.aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za ostvarivanje suradnje s poslovnim sektorom

 • edukacija mladih istraživača i poslijedoktoranada s ciljem jačanja poduzetničkih kompetencija koje su potrebne u inovacijskom procesu i budućoj suradnji s poslovnim sektorom
 • edukacija mladih istraživača u području upravljanja projektnim ciklusom, upravljanja financijskim i ljudskim resursima, upravljanja pravima na intelektualno vlasništvo, postupka provjere inovativnog koncepta i sl.

5.aktivnosti vezane uz diseminaciju rezultata istraživanja informiranje javnosti i vidljivost

Aktivnosti povezane s diseminacijom rezultata istraživanja kako bi se povećala vidljivost rezultata

znanstvenih istraživanja te podigla svijest o važnosti istraživanja za gospodarstvo i društvo u cjelini.

Planirano trajanje projekata iznosi minimalno 9, a maksimalno 15 mjeseci.

Dokumentaciju potražite ovdje.

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno