IZJAVE O NEPOSTOJANJU/POSTOJANJU SUKOBA INTERESA

/ 30.6.2017. /

Sukladno članku 80. ZJN 2016 predstavnici naručitelja obvezni su potpisati izjavu o postojanju ili nepostojanju sukoba interesa te je ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene .

Nadalje, naručitelj je obvezan na temelju izjava svojih predstavnika na svojim internetskim stranicama objaviti popis gospodarskih subjekata s kojima je predstavnik naručitelja iz članka 76 . stavka 2. točke 1. ZJN 2016 ili s njim povezane osobe u sukobu interesa ili obavijest da takvi subjekti ne postoje te ih ažurirati bez odgađanja ako nastupe promjene .

 

Obavijest:

Ne postoje gospodarski subjekti s kojima VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno