Izmjene i dopune Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine

/ 24.2.2023. /

U skladu sa obvezom temeljenom na odredbama Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 123/17, 151/22) i Uredbom o smjernicama za izradu akata strateškog planiranja od nacionalnog značaja i od značaja za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, br. 89/18), dana 15. prosinca 2021. godine župan Virovitičko - podravske županije donio je Provedbeni program Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine (u daljnjem tekstu: Provedbeni program).

U svrhu koordinacije i pravovremenog obavljanja poslova strateškog planiranja propisanih Zakonom, a s obzirom na moguće novonastale okolnosti koje utječu na okolnosti provedbe i zahtijevaju usklađivanje mjera provedbenog programa te na novonastale obveze provedbe posebnih ciljeva te preuzimanja i razrade mjera iz hijerarhijski nadređenih akata strateškog planiranja (Plana razvoja VPŽ 2021.-2027.), neophodno je, na godišnjoj razini, a po potrebi i češće, obaviti provjeru potrebe za izmjenama i/ili dopunama provedbenih programa te isti i izmijeniti.

Slijedom navedenoga, u petak, 24. veljače 2023. godine župan Virovitičko-podravske županije, g. Igor Andrović, donio je je Odluku o izmjenama i dopunama Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine , KLASA: 302-01/21-01/02; URBROJ: 2189-03/03-23-6.

Izmjene i dopune Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine izradila je VIDRA – Agencija za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije u suradnji sa nadležnim Upravnim odjelima Virovitičko-podravske županije.

Odluku zajedno sa Izmjenama i dopunama Provedbenog programa Virovitičko-podravske županije za mandatno razdoblje 2021.-2025. godine možete pronaći u nastavku:

1. Odluka o izmjenama i dopunama - Provedbeni program VPŽ 2021.-2025.

2. PROVEDBENI PROGRAM VPŽ_24022023_izmjena

3. Prilog 1. Predložak za provedbeni program JP(R)S_ 24022023_izmjena

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno