Javni natječaj za korištenje sredstava FZOEU za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije

/ 13.10.2014. /

Otvoren od: 3. listopada, 2014 do 30. studenog, 2014
Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Minimalna potpora od - do maksimalno 1.400.000,00 HRK
Područje: OIE
Korisnici: Javne ustanove • Obrtnici • Regionalna i lokalna samouprava • Trgovačka društva

Predmet Javnog natječaja je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije za:

 • suproizvodnju toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija) te toplinske i električne energije (kogeneracija) i
 • proizvodnju električne energije, toplinske/rashladne energije i čvrstih biogoriva .

Predmet Natječaja nije sufinanciranje projekata korištenja OIE u obiteljskim kućama i višestambenim zgradama.

Pravo na sredstva Fonda sukladno ovom Natječaju mogu ostvariti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, javne ustanove koje su proračunski korisnici državnog i JLP(R)S proračuna, trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) .

Fond će po Natječaju dodjeljivati pomoći JLP(R)S i javnim ustanovama te subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) za opravdane troškove projekta, do:

1 . 80% ukoliko se radi o:

1) projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,

2) projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze

 • na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i
 • na prvoj skupini otoka,

3) prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave

(indeksa razvijenosti manjeg od 75% prosjeka Republike Hrvatske) i

4) prvoj skupini jedinica lokalne samouprave

(indeksa razvijenosti manjeg od 50% prosjeka Republike Hrvatske),

sve sukladno posebnim propisima;

2 . 60% ukoliko se radi o:

1) projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze

 • na drugoj skupini otoka i
 • na brdsko-planinskom području

2) drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave

(indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske) i

3) drugoj skupini jedinica lokalne samouprave

(indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske),

sve sukladno posebnim propisima i

3 . 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Sredstva Fonda za provedbu Natječaja isplaćivat će se s aktivnosti 030200 (K2020) ”Financijskog plana Fonda za 2014 . i projekcije za 2015. i 2016. godinu” i iznose:

 • 15.000.000 kn
 • do 1.400.000 kn po ponudi.

Trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) sredstva Fonda dodjeljivat će se sukladno ”Programu za financiranje i sufinanciranje projekata u području zaštite okoliša, energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije sredstvima Fonda koja se smatraju potporama male vrijednosti” .

Ponuditelj može do 30. studenog 2014. godine dostaviti samo jednu ponudu, u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom ponuditelja te naznakom OIE 2014., NE OTVARAJ, preporučenom poštom (s naznakom datuma i vremena zaprimanja u poštanskom uredu, na omotnici) ili osobno putem urudžbenog zapisnika Fonda u zatvorenoj omotnici s imenom, prezimenom i adresom ponuditelja, na adresu: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ksaver 208, 10000 Zagreb

Natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ i na internetskoj stranici Fonda (www.fzoeu.hr) a detalje o opravdanim troškovima, obveznoj natječajnoj dokumentaciji i ostalim informacijama te prijavni obrazac možete pronaći ovdje .

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno