Javni poziv na natječaj za neposredno sufinanciranje ostalih mjera energetske učinkovitosti u prometu

/ 2.10.2014. /

Otvoren od: 19. rujna, 2014 do 31. prosinca, 2014
Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Minimalna potpora od - do maksimalno 200.000 kn
Područje: Energetika, Promet
Korisnici: Fizičke osobe • Regionalna i lokalna samouprava • Trgovačka društva

Pozivatelj: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Objavljeno: 19.9.2014
Rok za prijavu:  31.12.2014
Iznos sredstava: 3.000.000 kn
Visina sufinanciranja: 40%- 80%

PREDMET JAVNOG NATJEČAJA

Predmet natječaja je sufinanciranje slijedećih mjera energetske učinkovitosti u prometu:

 • Pregradnja postojećih vozila svih kategorija na električni pogon i pogon stlačenim plinom ili kupovina vozila prerađenih na električni pogon
 • Uvođenje sustava javnih gradskih bicikala
 • Kupnja električnih bicikala
 • Kupnja i uvođenje programskog rješenja za računalno planiranje i optimiranje ruta distribucije
 • Opremanje postojećih ili ugradnja semafora s vizualnim indikatorom trajanja faze crvenog svjetla

IZNOS SREDSTAVA, INTENZITET POTPORE I NAČIN ISPLATE

Ukupno raspoloživa sredstva iznose 3 milijuna kuna . Najviši iznos dodijeljenih sredstava po projektu je 200.000 kuna.

Fond će dodijeliti subvencije u iznosu:

 • do 80% ukupne vrijednosti troškova korisnicima koji se nalaze na području posebne državne skrbi, prve skupine otoka ili zaštićenim dijelovima prirode
 • do 60% opravdanih troškova korisnicima koji se nalaze na području druge skupine otoka ili na brdsko-planinskom području
 • do 40% ukupne vrijednosti troškova korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

Prihvatljivi prijavitelji su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, trgovačka društva te fizičke osobe (obrtnici) . Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave mogu dostaviti ponude za provedbu bilo koje točke natječaja dok trgovačka društva i fizičke osobe (obrtnici) mogu podnijeti ponude za provedbu 1., 3 . ili 4. mjere.

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi su sljedeći troškovi:

 • Pregradnja postojećih vozila svih kategorija na električni pogon i pogon stlačenim plinom ili kupovina vozila prerađenih na električni pogon- cjelokupni uređaji i oprema za pogon motornih vozila električnom energijom ili stlačenim prirodnim plinom te izvođenje pripadajućih radova
 • Uvođenje sustava javnih gradskih bicikala- cjelokupna oprema i pripadajući radovi
 • Kupnja električnih bicikala- čija je najveća trajna snaga nije veća od 0,25 kW i koja se progresivno smanjuje do nule kad brzina dostigne 25 km/h, ili prije, ako vozač prestane pokretati pedale
 • Kupnja i uvođenje programskog rješenja za računalno planiranje i optimiranje ruta distribucije- programsko rješenje i usluga uvođenja sustava
 • Opremanje postojećih ili ugradnja semafora s vizualnim indikatorom trajanja faze crvenog svjetla- cjelokupna oprema i pripadajući radovi

Link na natječaj

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno