Javni poziv za dodjelu financijskih sredstava za pripremu projekata izgradnje ili rekonstrukcije objekata studentskog smještaja

/ 11.11.2014. /

Otvoren od: 7. studenog, 2014 do 21. studenog, 2014
Program: ERDF
Minimalna potpora od 1.000.000,00 HRK do maksimalno 3.000.000,00 HRK
Područje: Obrazovne institucije
Korisnici: Fakulteti

Predmet ovoga javnog poziva je dodjela bespovratnih financijskih sredstava Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za pripremu projekata iz područja izgradnje ili rekonstrukcije objekata studentskoga smještaja čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj u sklopu strateških ciljeva i prioriteta Operativnoga programa za konkurentnost i koheziju (ERDF) i u sklopu njega definiranog cilja povećanja dostupnosti visokog obrazovanja .
Cilj Javnoga poziva je omogućiti javnim visokim učilištima da učinkovito i djelotvorno pripreme infrastrukturne projekte u području visokog obrazovanja i to na način da se izradi potrebna građevinska dokumentacija . Namjera je ovim javnim pozivom omogućiti veću kvaliteta i bolju pripremljenost infrastrukturnih projekata za izgradnju objekata studentskoga smještaja, a čija bi se provedba mogla financirati iz Europskoga fonda za regionalni razvoj (ERDF) u programskom razdoblju 2014 . – 2020.

Na natječaju se može prijaviti izrada prijeko potrebne projektne dokumentacije ili aktivnosti kojima se priprema dokumentacija za sljedeće vrste budućih projekata studentskoga smještaja:

 • Izgradnja novih objekata studentskoga smještaja
 • Poboljšanje/proširenje postojećih objekata studentskoga smještaja
 • Rekonstrukcija, adaptacija ili modernizacija postojećih objekata studentskoga smještaja
 • Opremanje postojećih ili novih objekata studentskoga smještaja .

U sklopu navedenih aktivnosti prijavitelj može zatražiti financiranje za:

 • Izradu tehničke dokumentacije: idejni urbanističko-arhitektonski projekt, idejni projekt, glavni projekt i izvedbeni projekt, projekt opreme
 • Plaćanje potrebnih doprinosa (npr . komunalni doprinosi, vodni doprinosi) za dobivanjedozvole za infrastrukturni projekt (glavni projekt)
 • Financiranje izrade studije izvodljivosti i analiza troškova i koristi
 • Izradu ostale propisane građevinske dokumentacije ili stvaranje preduvjeta za njezinu izradu
 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno