Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (ZO 6/2022)

/ 26.4.2022. /

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni poziv za sufinanciranje poticanja mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada (JP ZO 6/2022) .

Predmet Javnog poziva za poticanje mjera odvojenog sakupljanja komunalnog otpada je sufinanciranje nabave komunalne opreme i uređaja u svrhu odvojenog sakupljanja komunalnog otpada te provedbu projekata edukacije stanovništva .

Cilj Javnog poziva je smanjenje količine biorazgradivog otpada koji se odlaže na odlagalištima otpada te povećanje stope odvojenog sakupljanja komunalnog otpada .

Prihvatljivi prijavitelji na ovaj Javni poziv su jedinice lokalne samouprave, trgovačka društva i pravne ili fizičke osobe – obrtnik sukladno članku 68 . točka (1) podtočke 1. i 2. Zakona o gospodarenju otpadom („Narodne novine” broj 84/21).

Ukupan iznos raspoloživih sredstava u okviru ovog Javnog poziva iznosi 66.000.000,00 kuna .

Bespovratna sredstva pomoći i subvencije dodjeljuju se putem dva modela ovisno o vrsti prijavitelja:

 • MODEL A – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva pomoći jedinicama lokalne samouprave.
 • MODEL B – prema ovom modelu dodjeljuju se bespovratna sredstva subvencije komunalnim društvima. Prema ovom modelu prijavitelj može ostvariti bespovratna sredstva (subvencije) sukladno Programu dodjele de minimis potpora (KLASA: 351-01/20-01/23, URBROJ: 563-03-1/240-21-8) od 10. ožujka 2021. godine.

Prihvatljivi troškovi u okviru ovog Javnog poziva su:

 • nabava komunalne opreme i uređaja za odvojeno sakupljanje komunalnog otpada (osim miješanog komunalnog otpada) i/ili aktivnosti i  usluge u svrhu provedbe projekta edukacije stanovništva šireg područja;
 • oni koji su nastali najranije na dan početka razdoblja prihvatljivosti tj. 22. travnja 2022. godine i
 • PDV se smatra opravdanim troškom ako se PDV u računima za utvrđivanje Fondu opravdanih troškova ne koristi kao pretporez u obračunskom razdoblju (MODEL A)

Rok za dostavu zahtjeva na Javni poziv počinje 22. travnja 2022. godine i traje do 31. prosinca 2022. godine ili do iskorištenja sredstava ovisno koji uvjet prije nastupi.

Izvor: https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=185

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno