Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017. godini

/ 9.11.2017. /

Ministarstvo poljoprivrede je raspisalo Javni poziv za dodjelu potpore organizatorima manifestacija iz nadležnosti Ministarstva poljoprivrede u 2017 . godini

Prihvatljivi korisnici potpora su organizatori manifestacija sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i to:

 • a) za znanstveno-stručne skupove: obrazovne i znanstveno-istraživačke ustanove, stručna udruženja, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju znanstveno–stručnih skupova;
 • b) za gospodarske manifestacije: gradovi, županije, Grad Zagreb, županijske i lokalne razvojne agencije, udruge, zadruge, savezi udruga, zadružni savezi te trgovačka društva registrirana za organizaciju sajmova i izložbi;
 • c) za lokalno-tradicijske manifestacije: općine, gradovi, udruge, zadruge te savezi udruga i zadružni savezi, (koje imaju sjedište u gradu/općini na čijem se području održava manifestacija i koje su registrirane najmanje dvije godine prije podnošenja prijave na ovaj Javni poziv) .

Prihvatljivi troškovi su:

 • troškovi tiskanja materijala: brošure, publikacije, kataloga, zbornika radova, plakata, pozivnica, letaka i nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju događanja;
 • troškovi najma: prostora (dvorane, šatora, audio i vizualna tehnika, opreme), najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju, štandova i pozornice;
 • troškovi oglašavanja manifestacije, troškove promocije (prezentacije, medijska promocija, promotivni materijali i dr.);
 • troškovi smještaja, putni troškovi, honorari (temeljem ugovora) izvođača i vanjskih suradnika;
 • usluge zaštitarske službe;
 • druge troškove neposredne organizacije koje Ministarstvo poljoprivrede smatra opravdanim;
 • troškovi cateringa (jelo, piće, kava) – za znanstveno-stručne skupove 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 10.000,00 kuna, za gospodarske manifestacije 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 25.000,00 kuna i za lokalno-tradicijske manifestacije 50% od iznosa troškova cateringa, maksimalno 2.500,00 kuna .

Trošak PDV-a na računima za opravdane troškove nije prihvatljiv trošak.

Ministarstvo raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpore za manifestacije održane od 1 . siječnja do 31. prosinca 2017. godine.

Za manifestacije održane od 1. siječnja do 15. listopada 2017. godine potrebno je dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuću dokumentaciju zaključno do 15 . studenoga 2017. godine, a za manifestacije održane od 16. listopada do 31. prosinca 2017. godine potrebno je dostaviti Zahtjev za dodjelu potpore i pripadajuću dokumentaciju zaključno do 15 . siječnja 2018. godine.

Tekst javnog poziva možete vidjeti ovdje

Za sve dodatne informacije možete se javiti u VIDRA-u – Agenciju za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno