Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini.

/ 26.6.2023. /

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije objavilo je Program za poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina u 2023. godini.

Cilj Programa je pružanje pomoći razvoju lokalnih zajednica na kojima povijesno žive i pripadnici nacionalnih manjina, a koja su demografski, ekonomski ili socijalno oslabljena i značajno ispod prosjeka nacionalne razvijenosti. Program pruža pomoć u smislu poboljšanja dostupnosti lokalne infrastrukture te se njime zagovara pristup promicanja ravnopravnosti, nediskriminacije i održivog razvoja te participativnog pristupa dionika šire lokalne zajednice.

Program je namijenjen jedinicama lokalne samouprave koje su u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 147/14, 123/17 i 118/18) i Odlukom o razvrstavanju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti (Narodne novine, broj 132/17).

Prihvatljivi podnositelji zahtjeva su jedinice lokalne samouprave koje imaju status potpomognutog područja te više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom udjelu stanovništva prema Popisu stanovništva iz 2021. godine.

Cjelokupan iznos sredstva poziva Poboljšanje infrastrukture na područjima naseljenim pripadnicima nacionalnih manjina iznosi od 2.000.000,00 eura, a bit će podijeljen prema indeksu razvijenosti jedinica lokalne samouprava i to:

  • 50% sredstava JLS-ima razvrstanim u I. skupinu, 
  • 25% sredstava JLS-ima razvrstanim u II. skupinu,
  • 15% sredstava JLS-ima razvrstanim u III. skupinu,
  • 10% sredstava JLS-ima razvrstanim u IV. skupinu.

Za financiranje prihvatljive su građevine javne namjene, iz područja društvene, javne, komunalne, socijalne, okolišne i gospodarske infrastrukture, koje su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici i čija će provedba pridonijeti povećanju standarda društvenih, komunalnih i socijalnih usluga u lokalnoj zajednici, gospodarskom oporavku te jačanju konkurentnosti i ostvarenja vlastitih razvojnih potencijala potpomognutih područja.

Vrijednost financiranja po Korisniku može iznositi najviše 100.000,00 eur, a projekti čija vrijednost iznosi manje od 15.000,00 eur neće se financirati.

Podnositelj zahtjeva može podnijeti jedan zahtjev  za financiranje u razdoblju od 23. lipnja 2023. godine do najkasnije 24. srpnja 2023. godine.

Više informacija i preuzimanje dokumentacije navedenog Programa možete pronaći na poveznici.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno