Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osiguralo 150 milijuna kuna za sufinanciranje EU projekata

/ 20.3.2017. /

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije (MRRFEU) je u četvrtak, 16. ožujka 2017. godine, na svojim mrežnim stranicama objavilo Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017 . godinu.

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini uspostavljen je radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih (ESI) fondova  koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju . Sredstva Fonda osigurana su u skladu s člankom 45. stavkom 5. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave iz prihoda ostvarenih od poreza na dohodak u visini od 1,5% koja se uplaćuju u Državni proračun te se koriste kao pomoć projektima sufinanciranim sredstvima ESI fondova čiji su nositelji općine, gradovi i županije, odnosno pravne osobe u njihovom većinskom vlasništvu ili suvlasništvu i ustanove čiji su osnivači . Spomenuta sredstva Korisniku izravno dodjeljuje MRRFEU kao bespovratna sredstva u skladu s pravilima i kriterijima utvrđenim Pravilnikom o uvjetima i kriterijima dodjeljivanja sredstava Fonda i to isključivo radi sufinanciranja dijela sredstava koje je Korisnik na temelju Ugovora o EU projektu dužan osigurati iz vlastitih izvora (učešće Korisnika) .

Udio sredstava za sufinanciranje vezuje se uz indeks razvijenosti jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave prema mjestu ulaganja. Za najslabije razvijene općine i gradove osigurano je do 90 posto sredstava, oni razvijeni mogu dobiti do polovice vlastitog učešća dok županije (ovisno o razvijenosti) i Grad Zagreb, mogu računati na sredstva u visini od 40 do 80 posto .

Planirani iznos sredstava u okviru Fonda za 2017. godinu je 150.000.000,00 kuna. Zahtjevi za dodjelu sredstva Fonda zaprimaju se od 20. ožujka 2017 .

Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu, možete pronaći na poveznici:

https://razvoj.gov.hr/pristup-informacijama/javni-pozivi-i-natjecaji/aktualno/1901

Izvor: http://www.strukturnifondovi.hr/

Izvor foto.: https://pixabay.com/

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno