Objavljen Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama (EnU-2/22)

/ 29.9.2022. /

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavljuje Javni poziv za poticanje obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama. Predmet Poziva je dodjela sredstava Fonda za neposredno sufinanciranje projekata korištenja obnovljivih izvora energije za vlastitu odnosno mjera ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije u postojećim obiteljskim kućama sukladno Tehničkim uvjetima (Prilog 1. Poziva).

Popisi mjera, njihovih minimalnih tehničkih uvjeta, kao i prihvatljive opreme i radova kojima se isti postižu sadržani su u Tehničkim uvjetima.

Postojeća obiteljska kuća u smislu Poziva je zgrada:

 • koja je izgrađena temeljem građevinske dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno Zakonu o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19) i svaka druga koja je navedenim ili posebnim zakonom s njom izjednačena,
 • u kojoj je više od 50% bruto podne površine namijenjeno za stanovanje i
 • koja zadovoljava jedan od dva navedena uvjeta: − ima najviše 3 (tri) stambene jedinice, − ima građevinsku bruto površinu manju ili jednaku 600 m2.

Obiteljska kuća u kojoj se provodi Projekt mora biti energetski certificirana te energetskog razreda (prema godišnjoj potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje, QH,nd):

 • C ili boljeg u kontinentalnoj Hrvatskoj,
 • B ili boljeg u primorskoj Hrvatskoj. Predmet Poziva nije sufinanciranje ugradnje sustava za korištenje OIE na obiteljske kuće oštećene u potresu.

Korisnici sredstava Fonda u smislu ovog Poziva su fizičke osobe – građani, vlasnici ili suvlasnici obiteljske kuće s prebivalištem na adresi i mjestu kuće prijavljenim najkasnije 30 dana prije dana podnošenja prijave na Poziv (Uvjet prebivališta se obvezno odnosi na prijavitelja, nije obvezan za sve suvlasnike).

Cilj Poziva je povećanje proizvodnje energije i udjela OIE u ukupnoj potrošnji energije te posljedično smanjenje emisije stakleničkih plinova. Procjenjuje se da će provedbom Poziva biti ugrađeno 2350 sustava za korištenje OIE.

Ukupno raspoloživ iznos sredstava Fonda po ovom Pozivu iznosi 95.000.000,00 kuna (12.608.666,80 eura).

Bespovratna sredstva po ovom Pozivu dodjeljuju se putem sredstava donacija, pri čemu se po obiteljskoj kući može ostvariti sufinanciranje do najviše 128.000,00 kuna (16.988,52 eura), odnosno:

do 80% opravdanih troškova na područjima posebne državne skrbi i prvoj skupini otoka,

 • do 60% opravdanih troškova na brdsko-planinskim područjima i drugoj skupini otoka,

 • do 40% opravdanih troškova na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Prilikom utvrđivanja opravdanih troškova mjera primjenjuju se ograničenja iz tablice u nastavku.

Podnošenje prijava na Poziv započinje 15. studenog 2022. godine od 9:00 sati. Poziv traje najkasnije do isteka kalendarske godine.

Dodatne informacije o Pozivu možete pronaći ovdje.

Izvor: www.fzoeu.hr

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno