Objavljen Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava „Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra”

/ 2.3.2023. /

Ministarstvo kulture i medija, kao tijelo državne uprave nadležno za provedbu investicije C6.1. R1-I3 Energetska obnova zgrada sa statusom kulturnog dobra, u okviru inicijative C6. Obnova zgrada Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026., objavljuje otvoreni trajni Poziv na dodjelu bespovratnih sredstava usmjeren na energetsku obnovu zgrada koje imaju status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra ili se nalaze unutar zaštićene kulturno-povijesne cjeline, u stopostotnom su javnom vlasništvu, namijenjena su obavljanju kulturne djelatnosti i nisu oštećene u potresu. 

Prihvatljivi prijavitelji su ustanove u kulturi kojima je osnivač RH i/ili JLP(R)S i/ili su osnovane od strane ustanove kojoj je osnivač RH i/ili JLP(R)S.
 
U okviru poziva financirat će se izrada projektne dokumentacije, provedba mjera energetske učinkovitosti i korištenje obnovljivih izvora energije te dodatno provedba mjera za povećanje potresne otpornosti zgrade, povećanje sigurnosti u slučaju požara, osiguranje zdravih unutarnjih klimatskih uvjeta, osiguranje pristupačnosti osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te provedba mjera ugradnje elemenata zelene infrastrukture i održive urbane mobilnosti i elektromobilnosti.

Izradu projektne dokumentacije moguće je financirati isključivo retroaktivno, a prijavitelj je obavezan dostaviti projektnu dokumentaciju u okviru projektne prijave. U trenutku podnošenja projektnog prijedloga prijavitelj mora imati ishođen akt za građenje, odnosno sva potrebna odobrenja, suglasnosti i posebne uvjete. Provedbom projekata potrebno je ostvariti godišnje uštede primarne energije od minimalno 30 %.
 
Ukupna raspoloživa sredstva u okviru poziva iznose 39.816.842,52 eura (300.000.000,00 kuna), a osigurana su iz Mehanizma za oporavak i otpornost te planirana u Državnom proračunu RH. Stopa sufinanciranja iznosi 100 % ukupnih prihvatljivih troškova, pri čemu je najniži iznos bespovratnih sredstava po projektu 66.361,40 eura (500.000,00 kuna), a najviši 3.981.684,25 eura (30.000.000,00 kuna).
 
Natječajna dokumentacija dostupna je na mrežnim stranicama sustava eNPOO (https://fondovieu.gov.hr/pozivi).

Podnošenje projektnih prijedloga moguće je od 17. travnja 2023. Obavijesti o izmjenama, obustavi i zatvaranju Poziva objavljivat će se na mrežnim stranicama Ministarstva kulture i medija (https://min-kulture.gov.hr/) te na javnom portalu Nacionalnog plana oporavka i otpornosti odnosno na mrežnim stranicama sustava eNPOO. Rok za podnošenje projektnih prijedloga je 31. prosinca 2023., odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.

Izvor: https://min-kulture.gov.hr/vijesti-8/objavljen-poziv-na-dodjelu-bespovratnih-sredstava-energetska-obnova-zgrada-sa-statusom-kulturnog-dobra/23591

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno