Objavljen Poziv na dostavu projektnih prijedloga namijenjenih povećanju energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama za mikro, mala, srednja i velika privatna poduzeća

/ 11.10.2017. /

Poziv se provodi u okviru Prioritetne osi 4 ‘Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije’, Specifičnog cilja 4b1 ‘Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE u proizvodnim industrijama’, Operativnog programa ‘Konkurentnost i kohezija’ 2014-2020 .

Svrha poziva je poduprijeti provedbu mjera energetske učinkovitosti i/ili mjera za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u proizvodnim pogonima dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije od minimalno 20% u odnosu na referentnu isporučenu energiju odnosno u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera .

Uz mjere energetske učinkovitosti i/ili ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije u proizvodnim pogonima, projektni prijedlog može uključivati i mjere energetske obnove zgrada pratećih proizvodnom pogonu, koje su isključivo povezane s proizvodnim procesima industrijske i/ili proizvodno-gospodarske namjene (kao što su uredske zgrade, proizvodne hale i sl.) (u daljnjem tekstu: zgrade) . U tom slučaju, podupirat će se provedba mjera energetske učinkovitosti i ugradnje opreme za korištenje obnovljivih izvora energije koje će u zgradama dovesti do smanjenja potrošnje isporučene energije za grijanje/hlađenje od najmanje 40% u odnosu na potrošnju isporučene energije prije provedbe mjera .

Otvoreni Poziv namijenjen je mikro, malim, srednjim i velikim privatnim poduzećima koja su registrirana za obavljanje djelatnosti iz područja proizvodne industrije koja uključuje sve proizvodne i prerađivačke djelatnosti u skladu s Nacionalnom klasifikacijskom djelatnosti (NKD), osim djelatnosti proizvodnje i prerade hrane, pića i duhanskih proizvoda . Važno je napomenuti i kako prijavitelji moraju djelovati pojedinačno, partnerske organizacije i partnerstvo nisu prihvatljivi, a potencijalni prijavitelji mogu prijaviti jedan projektni prijedlog te se s jednim prijaviteljem može sklopiti maksimalno jedan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava .

 Ukupno raspoloživi iznos bespovratnih sredstava iz Europskog fonda za regionalni razvoj za dodjelu u okviru ovog Poziva za 2017 . godinu iznosi 114 milijuna kuna.

Minimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 350.000,00 HRK

Maksimalni iznos potpore po pojedinačnom projektu: 20.000.000,00 HRK

Prijave na Poziv zaprimaju se od 10 . studenog 2017. do 17. siječnja 2018. godine.

Više o Pozivu, kao i svu dokumentaciju, možete pronaći na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/natjecaji/1451, a isto tako možete se informirati u VIDRA-i – Agenciji za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno