Obnovljivi izvori energije

/ 21.10.2014. /

Otvoren od: 3. listopada, 2014 do 30. studenog, 2014
Program: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost
Minimalna potpora od - do maksimalno 1.400.000 kn
Područje: Energetika
Korisnici: Fizičke osobe • Javne ustanove • Regionalna i lokalna samouprava • Trgovačka društva

Predmet Javnog natječaja (u tekstu: Natječaj) je dodjela sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u tekstu: Fond) za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije (u tekstu: projekti) za:

 • suproizvodnju toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija) te toplinske i električne energije (kogeneracija) i
 • proizvodnju električne energije, toplinske/rashladne energije i čvrstih biogoriva .

Predmet Natječaja nije sufinanciranje projekata korištenja OIE u obiteljskim kućama i višestambenim zgradama .

Rok za dostavu ponuda na Natječaj je do 30. studenog 2014. godine.

Sredstva Fonda za provedbu Natječaja isplaćivat će se s aktivnosti 030200 (K2020) ”Financijskog plana Fonda za 2014 . i projekcije za 2015. i 2016. godinu” i iznose:

 • 15.000.000 kn,
 • do 1.400.000 kn po ponudi .

Fond će po Natječaju dodjeljivati pomoći JLP(R)S i javnim ustanovama te subvencije trgovačkim društvima i fizičkim osobama (obrtnicima) za opravdane troškove projekta, do:

1 . 80% ukoliko se radi o:

1) projektima koji se provode u svrhu zaštite, održavanja, očuvanja i upravljanja zaštićenim dijelovima prirode,

2) projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze

 • na području posebne državne skrbi Republike Hrvatske i
 • na prvoj skupini otoka,

3) prvoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti manjeg od 75% prosjeka Republike Hrvatske) i

4) prvoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti manjeg od 50% prosjeka Republike Hrvatske), sve sukladno posebnim propisima;

2 . 60% ukoliko se radi o:

1) projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze

 • na drugoj skupini otoka i
 • na brdsko-planinskom području,

2) drugoj skupini jedinica područne (regionalne) samouprave (indeksa razvijenosti između 75% i 100% prosjeka Republike Hrvatske) i

3) drugoj skupini jedinica lokalne samouprave (indeksa razvijenosti između 50% i 75% prosjeka Republike Hrvatske), sve sukladno posebnim propisima i3

3 . 40% ukoliko se radi o projektima koji se provode, odnosno korisnicima koji se nalaze na ostalim područjima Republike Hrvatske.

Detaljnije informacije imate u poveznici .

 • Povećaj font
 • Smanji font
 • Promijeni kontrast
 • Sivi tonovi
 • Promijeni vrstu slova
 • Vrati izvorno