Općina Crnac zapošljava žene u nepovoljnom položaju

/ 6.9.2017. /

Prošli mjesec, Općina Crnac, uz savjetodavnu potporu VIDRA-e, prijavila je projekt „Pomoć u kući starima i nemoćnima s područja općine Crnac“ u sklopu programa zapošljavanja žena Zaželi .

Projekt vrijedan 2.159.751,72 kune osnažit će radni potencijal težezaposlivih žena zapošljavanjem u lokalnoj zajednici .

Općina Crnac ovim prijedlogom kroz projektne aktivnosti zaposlit će 12 žena s naglaskom na starije od 50 godina, uključujući žene u nepovoljnom položaju koje će svojim radom i aktivnostima poboljšati kvalitetu života za 60 krajnjih korisnika pružajući im pomoć i podršku, istodobno smanjujući svoju i njihovu socijalnu isključenost i rizik od siromaštva .

Također, predviđeno je i obrazovanje i osposobljavanje žena što će doprinijeti cjeloživotnom obrazovanju  i učiniti ih kvalitetnijim radnim kadrom konkurentnijim na tržištu rada .

Trenutne prilike stanovništva općine Crnac obilježene su nekolicinom negativnih trendova, negativnim prirodnim prirastom i sve većim starenjem stanovništva, te visokom stopom nezaposlenosti usprkos relativno visokom udjelu radno sposobnih osoba u ukupnom stanovništvu .

Visoka stopa rizika od siromaštva i negativni trend migracije stanovništva dodatno odražavaju alarmantno stanje u općini Crnac. Suočene s otežanim pronalaskom posla i zapošljavanjem te slabom dostupnosti obrazovanja su ženske osobe iz ruralnih područja, posebice u dobi 50 i više godina i time su stavljene izrazito nepovoljan položaj na tržištu rada .

Jednako tako velik broj starijih domaćinstava na području općine izložen je riziku od siromaštva i socijalne isključenosti.

Općina Crnac prijavom ovog projekta Ministarstvu rada i mirovinskog sustava hvata se u koštac s gorućim problemima na svom području.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno