Općina Gradina prijavila projekte Izgradnja društvenog doma u Bačevcu i Izgradnja kuće oproštaja u Budakovcu ukupne vrijednosti 2.734.862,62 kune

/ 1.3.2018. /

Općina Gradina je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e, prijavila na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekata u 2018 . godini prema Programu održivog razvoja lokalne zajednice projekte Izgradnja društvenog doma u Bačevcu u vrijednosti od 2.016.621,00 kuna i Izgradnja kuće oproštaja u Budakovcu u vrijednosti od 718.247,62 kune . Izgradnjom novog društvenog doma u Bačevcu i kuće oproštaja u Budakovcu poboljšat će se kvaliteta života stanovništva ovog potpomognutog područja, a što je ujedno i preduvjet za ostanak stanovništva na ovom području .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno