Općina Gradina uz savjetodavnu pomoć VIDRA-e prijavila projekt „Uređenje građevine športsko rekreacijske namjene – svlačionice NK Gradine“

/ 17.4.2023. /

U sklopu Natječaja za sufinanciranje izgradnje, građevinskog zahvata i opremanja sportskih građevina u 2023. godini objavljenog od strane Ministarstva turizma i sporta, općina Gradina je prijavila projekt „Uređenje građevine športsko rekreacijske namjene – svlačionice NK Gradine“ u iznosu od 123.040,70 EUR.

Realizacijom projektnog prijedloga doprinijet će se popularizaciji sporta, potaknuti i poboljšati kvaliteta bavljenja sportom kroz rekonstrukciju i opremanje postojeće sportske građevine. Rekonstrukcijom postojeće sportske građevine povećat će se broj funkcionalnih sportskih građevina koje će omogućiti veću dostupnost sportskih sadržaja lokalnom stanovništvu, potaknuti veći broj djece i mladih na bavljenje sportom, prevenirati zdravstvene probleme, potaknuti razvoj natjecateljskog sporta na lokalnoj razini te poticati okolišnu i socijalnu održivost. Rekonstruiranim sportskim objektom dobit će se adekvatan prostor športsko rekreacijske namjene s primjerenim sanitarnim čvorom i tuševima te opremom koje će moći koristiti svi članovi NK Gradine, rekreativci, amateri. Sportska građevina je također namijenjena i za održavanje većih skupova gdje vježbaju i nastupaju kulturna i umjetnička društva te za održavanje ostalih sportskih aktivnosti ( natjecanja – općinska i među općinska), a za svoje aktivnosti koristit će je i udruge s područja općine.

Projekt je u skladu s Planom razvoja Virovitičko-podravske županije za razdoblje od 2021.do 2027. godine, Prioritetom 2. Unapređenje kvalitete življenja, Posebnim ciljem 5. Jačanje ulaganja u kulturu i kulturnu baštinu, sport i civilno društvo, Mjerom 5.3. Ulaganja u sportsku infrastrukturu, sportske programe za sve uzraste i ranjive skupine te u stručni kadar u sportu.

Projektna prijava izrađena je uz savjetodavnu pomoć VIDRA-e - Agencije za regionalni razvoj Virovitičko-podravske županije.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno