Općina Gradina uz savjetodavnu pomoć VIDRA-e prijavila Projekt ulaganja u objekt Dječjeg vrtića Krijesnica Gradina

/ 18.4.2023. /

U sklopu Poziva za prijavu projekata usmjerenih na poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjim vrtićima u 2023. godini, objavljenog od strane Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade, Općina Gradina je prijavila Projekt ulaganja u objekt Dječjeg vrtića Krijesnica Gradina u iznosu od 38.232,85 €

Planirane aktivnosti  koje podrazumijevaju pripremne radove, zemljane radove, postavljanje antistres-podloga, te opremanje igrališta igralima, pridonose provođenju poticajne demografske i obiteljske politike, kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta otvorenog igrališta dječjeg vrtića kako bi se omogućila raznolikost prostora za igru te doprinijelo poboljšanju sigurnosti djece u prostorijama objekta i izvan njega. Predmetnim ulaganjem, kroz unaprjeđenje kvalitete i raznolikost pružanja vrtićkog sadržaja,  smanjiti će se regionalne razlike u sustavu ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja što će stvoriti preduvjete za ostanak obitelji s djecom rane i predškolske dobi na području općine Gradina.

Provedbom aktivnosti dječji vrtić Krijesnica Gradina izgradit će se otvoreno vanjsko igralište. Montaža igrala unaprijedit će sposobnost svrhovitog i skladnog korištenja vlastitog tijela usavršavanjem prirodnih oblika kretanja (poticati samostalno hodanje, puzanje, trčanje, penjanje, skakanje, provlačenje, gađanje, hvatanje) i doprinijeti razvoju motoričkih sposobnosti (djelovati na razvoj ravnoteže, spretnosti i sigurnosti u izvođenju pokreta). Postavljene antistres-podloge ispod vanjskih igrala u sklopu igrališta dječjeg vrtića doprinose poboljšanju sigurnosti djece, ublažavajući eventualne padove i smanjujući mogućnost ozljeda.

Provedenim aktivnostima kroz razvoj i unapređenje postojećih kapaciteta igrališta dječjeg vrtića omogućiti će se raznolikost prostora za igru i doprinijeti poboljšanju sigurnosti djece, kao i ugodnom boravku. Provedbom projekta osigurava se pozitivno, raznoliko i sigurnije okruženje, koje u Dječjem vrtiću Krijesnica Gradina nije postojalo u toliko mjeri, što svakako utječe na odluku ostanka obitelji s djecom rane i predškolske dobi na području općine Gradina. Ulaganje u okoliš dječjeg vrtića pridonijet će poboljšanju materijalnih uvjeta kao i podizanju kvalitete pedagoških standarda te doprinijeti ublažavanju postojećih regionalnih nejednakosti što pozitivno utječe na jačanje socijalne kohezije i održivog razvoja.

Projektni prijedlog je u skladu sa Provedbenim programom Općine Gradina za razdoblje 2021.-2025.; Prioritet 3. Razvoj ljudskih potencijala i unaprjeđenje kvalitete života lokalnog stanovništva; Mjera Unaprjeđenje uvjeta za predškolski odgoj.

Projektna prijava izrađena je uz savjetodavnu pomoć Razvojne Agencije VIDRA.

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno