Općina Sopje prijavila projekte obnove društvenog doma u Kapincima i vatrogasnog doma u Sopju, ukupne vrijednosti 658.367,38 kuna

/ 2.3.2018. /

Općina Sopje je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e, prijavila na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekata u 2018 . godini prema programu održivog razvoja lokalne zajednice projekt obnove društvenog doma u Kapincima u vrijednosti od 270.053,38 kuna i projekt obnove zgrade vatrogasnog doma u Sopju u vrijednosti od 388.314,00 kuna . Obnovama navedenih objekata, doći će do smanjenja potrošnje toplinske energije, omogućiti će se siguran i kvalitetniji boravak korisnicima zgrade, a sve sa svrhom doprinosa u poboljšanju života na ovom slabije razvijenom ruralnom području kao preduvjeta ostanka stanovništva

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno