Općina Suhopolje prijavila projekt uređenja i asfaltiranja pješačke staze u Suhopolju i projekt obnove fasade na dječjem vrtiću u Suhopolju ukupne vrijednosti 797.338,49 kuna

/ 2.3.2018. /

Općina Suhopolje je, uz savjetodavnu podršku RA VIDRA-e, prijavila na poziv Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za sufinanciranje projekata u 2018 . godini prema programu održivog razvoja lokalne zajednice projekte uređenja i asfaltiranja pješačke staze u Suhopolju u vrijednosti od 398.282,24 kuna i projekt obnove fasade na dječjem vrtiću u Suhopolju u vrijednosti od 399.056,25 kuna . Energetskom obnovom dječjeg vrtića smanjit će se potrošnja toplinske energije u odnosu na trenutnu potrošnju, te će se povećati kvaliteta radnog prostora . Glavni cilj  projekta je obnovom pješačke staze u mjestu Suhopolje osigurati  sigurnu komunikaciju djece, učenika i mladih kao i cjelokupnog stanovništva sa svrhom doprinosa u poboljšanju života na ovom slabije razvijenom ruralnom području kao preduvjeta ostanka stanovništva .

  • Povećaj font
  • Smanji font
  • Promijeni kontrast
  • Sivi tonovi
  • Promijeni vrstu slova
  • Vrati izvorno